Meniu

Micul catehism de pregătire la prima sfântă Împărtăşanie

DESPRE PORUNCI

1. Suntem datori să ţinem poruncile?

Da, suntem datori să ţinem poruncile, deoarece Isus Cristos a zis: "De voieşti să intri în viaţa veşnică, păzeşte poruncile".

2. Care este cea mai mare şi cea dintâi poruncă?

Cea mai mare şi cea dintâi poruncă este: Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău, şi să-l iubeşti pe aproapele ca pe tine însuţi.

3. Ce înseamnă a iubi pe Dumnezeu mai presus de toate?

A iubi pe Dumnezeu mai presus de toate înseamnă a preţui pe Dumnezeu astfel încât să fim gata a pierde orice decât să-l mâniem.

4. Cine este aproapele nostru?

Aproapele nostru este fiecare om, chiar şi duşmanul nostru.

5. Când iubim pe aproapele nostru ca pe noi înşine?

Iubim pe aproapele nostru ca pe noi înşine, când facem aproapelui ceea ce voim să ne facă şi nouă alţii.

6. Unde este cuprinsă mai pe larg porunca dragostei faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele?

Porunca dragostei faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele este cuprinsă mai pe larg în cele zece porunci ale lui Dumnezeu, numite decalog.

Cele zece porunci ale lui Dumnezeu:

 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău: să nu ai alţi dumnezei afară de mine, să nu-ţi faci chip cioplit ca să te închini lui.
 2. Să nu spui numele Domnului Dumnezeului tău în zadar.
 3. Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Domnului.
 4. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti mult pe pământ.
 5. Să nu ucizi.
 6. ă nu faci fapte necurate.
 7. Să nu furi.
 8. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.
 9. Să nu pofteşti femeia aproapelui tău.
 10. Să nu pofteşti casa aproapelui tău şi nici un lucru ce este al lui.

7. Suntem datori a mai ţine şi alte porunci afară de poruncile lui Dumnezeu?

Afară de poruncile lui Dumnezeu mai suntem datori să ţinem şi poruncile Bisericii.

Cele cinci porunci ale Bisericii:

 1. Să sfinţeşti sărbătorile rânduite de sfânta Biserică şi să asculţi sfânta Liturghie în toate duminicile şi sărbătorile de poruncă.
 2. Să ţii posturile rânduite de sfânta Biserică şi să nu mănânci carne în zilele oprite.
 3. Să-ţi mărturiseşti păcatele cel puţin o dată pe an şi să primeşti sfânta Împărtăşanie în timpul Paştilor.
 4. Să nu faci nuntă în zile oprite.
 5. Să plăteşti Bisericii simbria şi celelalte datorii către ea după legi şi obiceiuri.

Despre păcat

8. Când face omul un păcat?

Omul face un păcat când calcă o poruncă a lui Dumnezeu sau a Bisericii cu ştiinţă şi voinţă.

9. Cum poate omul să facă un păcat?

Omul poate să facă un păcat cu gândul, cuvântul, fapta şi omisiunea.

10. Sunt toate păcatele deopotrivă de mari?

Nu toate păcatele sunt deopotrivă de mari: unele sunt mari sau de moarte, altele sunt mici sau lesne-iertătoare.

11. Pot fi iertate toate păcatele?

Da, în Biserica lui Cristos pot fi iertate toate păcatele, prin Botez sau prin Pocăinţă.

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *