Meniu

Rugăciunile mele

Tatăl nostru, care eşti în ceruri:
sfinţească-se numele tău;
vie împărăţia ta;
facă-se voia ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi;
şi ne iartă nouă greşelile noastre,
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;
şi nu ne duce pe noi în ispită,
ci ne mântuieşte de Cel Rău. Amin.

Bucură-te, marie, cea plină de har,
Domnul este cu tine,
binecuvântată eşti tu între femei
şi binecuvântat este rodul trupului tău, Isus.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu,
roagă-te pentru noi păcătoşii,
acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh,
precum era la început,
şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Cred în Dumnezeu,
Tatăl atotputernicul,
Creatorul cerului şi al pământului.
Şi în Isus Cristos,
Fiul său unic,
Domnul nostru,
care s-a zămislit de la Duhul Sfânt,
s-a născut din Maria Fecioara;
a pătimit sub Ponţiu Pilat,
s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat;
s-a coborât în iad,
a treia zi a înviat din morţi;
s-a suit la ceruri,
şade de-a dreapta lui Dumnezeu,
Tatăl atotputernicul;
de unde are să vie
să judece pe vii şi pe morţi.
Cred în Duhul Sfânt;
sfânta Biserică catolică;
împărtăşirea sfinţilor,
iertarea păcatelor;
învierea morţilor
şi viaţa veşnică. Amin.

Bucură-te, regină, Maica milei,
viaţa, mângâierea şi speranţa noastră, bucură-te!
Către tine strigăm, surghiuniţii fii ai Evei;
către tine suspinăm, gemând şi plângând
în această vale de lacrimi.
Aşadar, Mijlocitoarea noastră,
întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi
şi, după surghiunul acesta,
arată-ni-l nouă pe Isus,
binecuvântatul rod al trupului tău.
O, milostivă, o, blândă, o, dulce Fecioară, Marie!

Act de credinţă
Doamne, Dumnezeul meu,
cred cu tărie tot ceea ce ne-ai descoperit tu,
adevărul veşnic şi negreşelnic,
şi ce ne învaţă sfânta Biserică.
Cred mai ales în tine,
unicul şi adevăratul Dumnezeu
în trei persoane egale şi totuşi deosebite,
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.
Cred în Isus Cristos, Fiul unic al Tatălui,
care s-a născut din Maria Fecioara,
a pătimit, a murit şi a înviat pentru mântuirea noastră.
Cred că tu eşti drept şi dai fiecăruia după faptele sale:
pe cei buni îi răsplăteşti cu fericirea cerească,
iar pe cei răi îi pedepseşti cu osânda veşnică a iadului.
În această credinţă vreau să trăiesc şi să mor.
Doamne, întăreşte-mi credinţa. Amin.

Act de speranţă
Doamne, Dumnezeul meu,
nădăjduiesc cu încredere deplină că-mi vei dărui,
din bunătatea ta şi prin meritele lui Isus Cristos,
iertarea păcatelor, harul tău şi fericirea veşnică,
fiindcă tu mi-ai făgăduit acestea
şi eşti nesfârşit de credincios făgăduinţelor tale. Amin.

Act de iubire
Doamne, Dumnezeul meu,
te iubesc din toată inima, din tot sufletul,
din toate puterile mele şi mai presus de orice,
pentru că eşti nemărginit de bun şi vrednic de iubire.
Îl iubesc şi pe aproapele ca pe mine însumi din dragoste către tine
şi iert din inimă pe toţi aceia care mi-au greşit.
Doamne, fă să te iubesc din ce în ce mai mult. Amin.

Act de căinţă
Doamne, Dumnezeul meu,
mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele
şi le urăsc mai mult decât orice lucru,
pentru că prin ele am pierdut harul tău şi împărăţia cerului
şi m-am făcut vrednic de pedeapsa veşnică a iadului;
dar mai mult mă căiesc
pentru că, păcătuind, te-am mâniat pe tine,
Părintele meu, Mântuitorul meu şi Dumnezeul meu,
atât de mare şi atât de bun.
Pentru aceasta mă hotărăsc, cu ajutorul harului tău,
să nu mai păcătuiesc
şi să fug de orice prilej de păcat. Amin.

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *