Meniu

Viaţa divină

Desenele pe care le vezi aici te fac să înţelegi mai bine cele trei daruri minunate pe care Dumnezeu le-a dat omului.

  1. Trupul, care este făcut din materie. Pentru aceasta îl poţi vedea, atinge, cântări… Dar tocmai pentru că este făcut din materie, trupul este destinat să moară. Fiecare lucru material, de fapt, fiind compus din mai multe particule, se poate rupe şi sfârşi.
  2. Sufletul, fiind spiritual, nu este compus din atâtea particule, ci este simplu: deci, nu se poate rupe şi muri ca trupul, ci este nemuritor. Sufletul nu poate fi văzut, nici cântărit… Totuşi, noi ştim că există, pentru că vedem ceea ce ştie să facă cu inteligenţa sa, capabilă să cunoască, şi cu voinţa sa, capabilă să iubească.
  3. Viaţa divină, adică aceeaşi viaţă a Fiului lui Dumnezeu, Isus, care îl face pe fiecare om adevărat fiu al Tatălui ceresc. Pentru aceasta, tu te poţi ruga la Dumnezeu cu rugăciunea "Tatăl nostru".

Ai înţeles deja că partea cea mai nobilă din tine nu este trupul, deoarece – ca toate lucrurile materiale – îmbătrâneşte, se îmbolnăveşte şi moare. Sufletul este mult mai nobil decât trupul, pentru că este spiritual şi nemuritor; în afară de aceasta, el este mai asemănător lui Dum nezeu, fiind inteligent şi liber şi, deci, capabil să cunoască şi să iubească. Dar adevărata ta nobleţe este viaţa divină pe care Dumnezeu ţi-a dat-o în Fiul său Isus Cristos. Pentru că ea este un dar gratuit care te face sfânt, ea mai este numită şi "har sfinţitor". Prin ea, tu ai devenit:

  • fiu al Tatălui ceresc;
  • moştenitor al fericirii Tatălui, în paradis;
  • templu viu al Duhului Sfânt;
  • frate al lui Isus şi al tuturor oamenilor.

Ce este harul sfinţitor?

Harul sfinţitor este participarea noastră la viaţa divină a Fiului lui Dumnezeu.

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *