Meniu

Pentru a primi cu vrednicie sfânta Împărtăşanie

În timpul Liturghiei, creştinii pot să se apropie de altar şi se pot hrăni cu Isus în sfânta Împărtăşanie. Pentru a primi cu vrednicie sfânta Împărtăşanie, sunt necesare patru lucruri:

  1. Sufletul să fie în harul lui Dumnezeu, adică să nu fie pătat de nici un păcat de moarte. Dacă, din nefericire, ai avea un păcat de moarte pe suflet, trebuie mai întâi să faci o spovadă bună şi numai după aceea îl vei putea primi pe Isus. Altfel, ai comite un sacrilegiu, un păcat foarte grav, pentru că ar fi ca şi cum l-ai arunca pe Isus în braţele demonului.
  2. Să ştii şi să crezi că în sfânta Împărtăşanie primim adevăratul trup şi sânge al lui Isus Cristos. De fapt, cine nu ştie şi nu crede că în Euharistie îl primeşte pe Isus, Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut om, cine nu-l adoră profund şi nu-l iubeşte din toată inima, nu va putea spune că a primit cu vrednicie sfânta Împărtăşanie.
  3. Să posteşti cel puţin o oră înainte de a te împărtăşi, adică nu trebuie să mănânci şi să bei nimic cel puţin cu o oră înainte de a-l primi pe Isus, şi aceasta datorită marelui respect pe care i-l datorăm. Însă, dacă e necesar, vei putea, în acest timp, să bei apă sau să iei medicamente.
  4. Să te rogi înainte şi după primirea sfintei Împărtăşanii. Vei găsi aici rugăciuni foarte frumoase pentru a te pregăti să-l primeşti pe Isus şi să-i mulţumeşti.

Ce se cere pentru a putea primi cu vrednicie sfânta Împărtăşanie?

Pentru a primi cu vrednicie sfânta Împărtăşanie, se cer patru lucruri:

  • Primul, să fii în harul lui Dumnezeu.
  • Al doilea, să ştii şi să crezi că în sfânta Împărtăşanie primim adevăratul trup şi sânge al lui Isus Cristos.
  • Al treilea, să posteşti cel puţin o oră înainte de a primi sfânta Împărtăşanie.
  • Al patrulea, să te rogi înainte şi după primirea sfintei Împărtăşanii.

Sacramentul Împărtăşaniei euharistice este administrat în timpul celebrării sfintei Liturghii. Preotul, după ce s-a împărtăşit el însuşi, ridică trupul Domnului, spunând: "Iată Mielul lui Dumnezeu, care ia asupra sa păcatele lumii".

Toţi creştinii răspund: "Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt şi se va tămădui sufletul meu!"

Apoi, preotul coboară către credincioşi şi li-l dă ca hrană pe Isus, spunând: "Trupul lui Cristos!"

Creştinul răspunde: "Amin!"

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *