Meniu

Sacramentul Milostivirii divine

Cu această frumoasă expresie, Biserica arată SACRAMENTUL POCĂINŢEI sau, aşa cum este numit în popor, al SPOVEZII.

Ca toate cele şapte sacramente, şi acela al Pocăinţei a fost instituit de Isus.

Iată cum:

"Era chiar în seara zilei învierii, când Isus intră, prin uşile închise, în locul în care apostolii s-au baricadat de frica evreilor. Le-a spus lor:

Pace vouă! Aşa cum Tatăl m-a trimis pe mine, tot aşa eu vă trimit pe voi!

Şi după ce a spus acestea, a suflat asupra lor şi le-a spus:

Primiţi pe Duhul Sfânt: cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; cărora nu le veţi ierta, nu vor fi iertate".

În timp ce Botezul ne dă pentru prima oară viaţa divină (el este ca "naşterea" la viaţa lui Isus), sacramentul Pocăinţei, dacă, din nefericire, am pierdut-o săvârşind chiar şi numai un păcat de moarte, ne redă viaţa divină (el este ca "o renaştere" la viaţa lui Isus).

Însă, chiar dacă nu avem pe suflet păcate de moarte, ci numai lesne-iertătoare, trebuie la fel să ne apropiem des de sacramentul Pocăinţei, pentru că acesta curăţă sufletul nostru de păcate şi de înclinaţiile rele şi măreşte viaţa divină pe care deja o avem. După o mărturisire bine făcută, noi suntem şi mai iubiţi de Dumnezeu.

Ce este Pocăinţa?

Pocăinţa sau Spovada este sacramentul instituit de Isus Cristos pentru iertarea păcatelor comise după Botez.

Sacramentul Pocăinţei (sau al Spovezii) se poate primi în orice moment.

Prezentându-te la preot, vei spune: "Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul şi Sfinţiei voastre, părinte, păcatele mele. Nu m-am spovedit de…"

Apoi îţi vei mărturisi păcatele, dacă este posibil, cu numărul lor. Preotul îţi va da atunci câteva sfaturi bune şi o pocăinţă pe care o vei face după ce ai primit dezlegarea.

Apoi vei recita "Actul de căinţă" sau "O, Isuse aprins de iubire" (ca aici).

La sfârşit, preotul, care în acel moment este Isus, îţi va da dezlegarea, adică iertarea păcatelor tale, spunându-ţi: "…eu te dezleg de păcatele tale, în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh".

Şi tu vei răspunde: "Amin!"

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *