Meniu

Sacramentul sfintei Euharistii

Aşa cum ştiţi deja, sacramentul cel mai mare pe care Isus ni l-a dat este acela al EUHARISTIEI, pentru că în ea este prezent însuşi Isus viu şi adevărat.

Iată cum Isus a instituit acest sacrament:

Apropiindu-se ziua morţii sale, în seara zilei de joi pe care noi o numim "sfântă", Isus şi-a chemat apostolii să mănânce cu el cina pascală, despre care ştia că va fi ultima din viaţa sa. Au mers pentru aceasta într-o sală mare şi au pregătit cina. Şi iată că, în timp ce mâncau, Isus a luat pâinea şi, binecuvântând-o, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor săi, spunând: "Luaţi şi mâncaţi: acesta este trupul meu".

Apoi a luat potirul cu vin, i-a mulţumit lui Dumnezeu, Tatăl său, şi l-a dat ucenicilor săi, spunând: "Luaţi şi beţi din acesta toţi: acesta este potirul sângelui meu, al noului şi veşnicului legământ, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor".

La sfârşit, adresându-se apostolilor săi, a spus: "Faceţi aceasta în amintirea mea!"

La cuvintele lui Isus, pâinea pe care o avea în mână a devenit trupul său şi vinul ce era în potir a devenit sângele său, acelaşi sânge pe care, Isus l-a vărsat pentru noi, murind pe cruce.

Când a instituit Isus Cristos Euharistia?

Isus Cristos a instituit Euharistia la ultima cină, înainte de pătimirea sa, când a consacrat pâinea şi vinul şi le-a dat apostolilor ca trup şi sânge al său, poruncindu-le să facă aceasta în amintirea sa.

Isus a luat pâinea, a frânt-o şi a spus: "Luaţi şi mâncaţi: acesta este trupul meu care se jertfeşte pentru voi".

Isus a luat potirul cu vin şi a spus: "Luaţi şi beţi: acesta este potirul sângelui meu care se varsă pentru voi".

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *