Meniu

Cele 10 porunci. – Porunca 1-a dumnezeiască

Lecţia a 13-a
CELE 10 PORUNCI

 

  1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu ai dumnezei străini înaintea mea, chip cioplit să nu-ţi faci ca să te închini lui.
  2. Să nu iei numele lui Dumnezeu în deşert.
  3. Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Domnului.
  4. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta ca să trăieşti mult şi bine pe pământ.
  5. Să nu ucizi.
  6. Să nu fii desfrânat.
  7. Să nu furi.
  8. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.
  9. Să nu pofteşti femeia aproapelui tău.
  10. Să nu pofteşti nici un lucru al aproapelui tău.

PORUNCA ÎNTÂI DUMNEZEIASCĂ
"EU SUNT DOMNUL DUMNEZEUL TĂU.
SĂ NU AI DUMNEZEI STRĂINI ÎNAINTEA MEA,
CHIP CIOPLIT SĂ NU-ŢI FACI CA SĂ TE ÎNCHINI LUI".

 

În porunca întâi, Dumnezeu ne aminteşte că este FĂCĂTORUL nostru, STĂPĂNUL nostru şi TATĂL nostru ceresc. De aceea să-L cinstim.

Cum Îl cinstim pe Dumnezeu?

Noi Îl cinstim pe Dumnezeu dacă credem în cuvântul Lui, totdeauna adevărat; dacă nădăjduim în bunătatea Lui faţă de noi; dacă Îl iubim mai presus de toate; şi dacă Îi slujim ca singurului Stăpân, împlinind poruncile Sale.

Cum arătăm în afară cinstirea lui Dumnezeu?

Noi arătăm în afară cinstirea lui Dumnezeu când ne fa­cem cruce, când îngenunchem, când cântăm şi ne rugăm, mai cu seamă în sfânta Biserică.

Trebuie să arătăm şi în afară cinstirea lui Dumnezeu, pen­tru că şi trupul Dumnezeu ni l-a dat, şi nu trebuie să ne ru­şinăm a-L mărturisi pe Isus.

Pe cine trebuie să-i cinstim, pe lângă Dumnezeu?

Pe lângă Dumnezeu trebuie să-i cinstim pe îngeri şi pe sfinţi, mai cu seamă pe Sfânta Fecioară Maria, pentru că în ei se oglindeşte în cel mai frumos mod chipul lui Dumnezeu.

Dumnezeu este ca un soare, plin de tot felul de străluciri şi nu-l putem privi în faţă: atunci privim soarele în oglinda apei, iar pe Dumnezeu în sfinţii Săi. În sfinţi noi cinstim darurile lui Dumnezeu. Sfinţii sunt icoana după care noi învăţăm să trăim plăcut lui Dumnezeu. Ei se roagă pen­tru noi lui Dumnezeu.

O cinstim îndeosebi pe SFÂNTA FECIOARĂ MARIA, pen­tru că este plină de dar şi este Mama lui Dumnezeu şi-a su­fletelor noastre. Îngerul Gavril şi Sfânta Elisabeta i s-au în­chinat ei. Iar Isus o ascultă totdeauna, cum a ascultat-o în Cana Galileii.

Mai cinstim sfintele MOAŞTE, adică rămăşiţele din tru­pul sau hainele Sfinţilor. Le cinstim pentru că trupurile Sfinţilor au fost Biserica Spiritului Sfânt, iar Dumnezeu a dat putere ca şi cine atinge hainele lor să se vindece. Aşa au fost hainele Sfinţilor Petru şi Pavel.

Mai cinstim sfintele ICOANE, care ne aduc aminte de Isus, de Sfânta Fecioară şi de Sfinţi. Mai cu seamă cinstim sfânta CRUCE. Ea ne aminteşte cât a suferit Isus pentru noi, ca noi să ne ferim de păcate.

În casă icoanele se aşează la loc de cinste. Să purtăm la piept chipul lui Isus sau al Sfinţilor, ca să ocrotească.

Prin ce se păcătuieşte împotriva poruncii întâi?

Împotriva poruncii întâi se păcătuieşte prin lepădarea credinţei, prin nepăsare faţă de cele sfinte şi prin credinţe deşarte, prin farmece şi vrăjitorii.

Păcătuieşte acela care-şi pierde nădejdea în bunătatea lui Dumnezeu, ca Iuda, şi care-i necinsteşte pe oamenii lui Dumnezeu şi lucrurile sfinte. Acesta face păcatul sacrilegiului.

Sunt păgâni care socotesc că chipurile cioplite şi animalele sunt Dumnezeu, şi se închină lor. Ei calcă porunca întâi dumnezeiască.

© Editura Viaţa Creştină, str. Moţilor, nr. 26, RO-400001-Cluj-Napoca, www.viata-crestina.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *