Cuprins

Ce este Catehismul?

CREDINŢA

Lecţia 1. Cred
Lecţia 2. Încheietura 1: “Cred într-Unul Dumnezeu”
Lecţia 3. “Tatăl atotţinătorul”
Lecţia 4. Omul
Lecţia 5. Încheietura 2-3-4: Isus Cristos
Lecţia 6. Încheietura 5-6-7: Isus Biruitorul
Lecţia ­7. Încheietura 8: Spiritul Sfânt
Lecţia 8. Încheietura 9: Biserica lui Isus
Lecţia ­9. Despre Biserică
Lecţia ­10. Încheietura 10-11: “Mărturisesc un Botez…”
Lecţia 11. Încheietura 12: Cred “În viaţa vecilor…”

PORUNCILE – Isus este calea noastră spre Rai

Lecţia 12. Porunca de căpetenie
Lecţia 13. Cele 10 porunci. – Porunca 1-a dumnezeiască
Lecţia 14. Porunca a 2-a şi a 3-a dumnezeiască
Lecţia 15. Porunca a 4-a şi a 5-a dumnezeiască
Lecţia ­16. Porunca a 6-a şi a 9-a, a 7-a şi a 10-a dumnezeiască
Lecţia 17. Porunca a 8-a dumnezeiască
Lecţia 18. Cele 5 porunci bisericeşti. – Porunca 1-a
Lecţia 19. Porunca a 2-a, a 3-a, a 4-a şi a 5-a bisericească
Lecţia 20. Păcatul
Lecţia 21. Păcatele şi Virtuţile

ISUS ESTE VIAŢA NOASTRĂ -
Mijloace de dobândire a harului sau a vieţii dumnezeieşti

Lecţia 22. Viaţa supranaturală a sufletului
Lecţia 23. Sfintele Taine
Lecţia 24. Taina Sfântului Botez şi a Sfântului Mir
Lecţia 25. Taina Sfintei Pocăinţe
Lecţia 26. Spovedirea păcatelor
Lecţia 27. Taina Sfintei Cuminecături
Lecţia 28. Sfânta Liturghie
Lecţia 29. Taina Sfântului Maslu şi a Sfintei Preoţii
Lecţia 30. Taina Sfintei Căsătorii
Lecţia 31. Rugăciunea

Oglinda sufletului