Meniu

„Tatăl atotţinătorul”

Lecţia a 3-a
Încheietura 1 – CRED în "TATĂL ATOTŢINĂTORUL,
FĂCĂTORUL CERULUI ŞI AL PĂMÂNTULUI,
VĂZUTELOR TUTUROR ŞI NEVĂZUTELOR"

 

Când rostim această încheietură, credem că Dumnezeu a făcut din nimic cerul şi pământul şi toate câte sunt într-însele.

Dumnezeu le-a făcut toate cu puterea Voinţei Sale. A zis: "Să fie", şi s-a făcut.

Dumnezeu este Tatăl atotţinătorul, pentru că pe toate le ţine şi le cârmuieşte. Mai cu seamă Dumnezeu îngrijeşte de om, ca un Tată bun. Grija pe care o poartă lumii, se numeşte Pronie cerească.

Dumnezeu a zis: "Chiar când mama va uita de fiul ei, eu pe tine nu te voi uita" (Isaia 49, 15). "Şi perii capului nostru, toţi sunt număraţi; aşadar, să nu ne temem" (Matei 10, 30). Ca să înţelegem aceasta, Isus ne-a dat pilde frumoase cu păsările cerului şi crinii câmpului, de care Tatăl se îngrijeşte.

Şi relele se-ntorc spre bine, celor drepţi. Aşa a fost cu Iosif, cel vândut de fraţi.

Dumnezeu a făcut LUMEA NEVĂZUTĂ.

Îngerii

Cele mai alese făpturi ale lui Dumnezeu sunt îngerii şi oamenii.

Îngerii sunt spirite curate, cu înţelegere şi voinţă liberă, fără trup. Îngerii sunt foarte frumoşi. Când Sf. Ioan Evanghelistul a văzut un înger, a căzut cu faţa la pământ să i se închine. Dar îngerul i-a zis:

Şi eu sunt slujitor al lui Dumnezeu.

 

Între îngeri a fost unul, numit LUCIFER, adică purtător de lumină. Acesta a zis: "Nu-I slujesc lui Dumnezeu!". Şi mulţi au zis ca el: Nu-I slujim lui Dumnezeu!

Atunci s-a ridicat un Arhanghel şi a zis: "Cine-i ca Dumnezeu?" ce se spune MIHAIL. El a aruncat pe îngerii răi în focul iadului. Lucifer se numeşte de atunci SATANA, adică aducător de vrajbă.

Deci, nu toţi îngerii au rămas buni.

DIAVOLII ne îndeamnă la rele. De câte ori facem rele, ne facem slugile diavolului. Atunci el are putere peste noi.

Rugându-ne Sfintei Fecioare şi făcându-ne semnul Sfintei Cruci, ne apărăm de diavol.

ÎNGERII BUNI însă ne ocrotesc. Ei duc la Dumnezeu faptele noastre bune şi aşează în noi cugetele curate. Fiecare avem un Înger păzitor, care ne ocroteşte. Lui să ne rugăm des, căci e puternic în a ne apără.

ÎNTREBĂRI:

  • Ce credem când rostim această încheietură?
  • Cum le-a făcut Dumnezeu toate?
  • Ce înţelegem când zicem: Tatăl atotţinătorul?
  • Ce cuvinte frumoase a zis Dumnezeu?
  • Ce sunt îngerii?
  • Cine a fost Lucifer?
  • Cine a fost Mihail?
  • Ce fac cu noi diavolii?
  • Dar îngerii buni?

© Editura Viaţa Creştină, str. Moţilor, nr. 26, RO-400001-Cluj-Napoca, www.viata-crestina.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *