Meniu

Sfânta Liturghie

Lecţia a 28-a
SFÂNTA LITURGHIE

 

Isus este Pâinea sufletelor, care s-a coborât din cer.

La fiecare Sfântă Liturghie, când preotul zice:

 • "Acesta este Trupul meu" şi
 • "Acesta este Sângele meu",

atunci Isus Cristos, Pâinea sufletelor, coboară din cer pe altar, sub chipul pâinii şi al vinului, şi se JERTFEŞTE pentru păcatele noastre.

Cain şi Abel au adus jertfă lui Dumnezeu. Noe, mân­tuit de potopul apelor, încă a adus jertfă lui Dumnezeu. Avram a voit să aducă jertfă pe fiul său, Isac. Melchisedec a adus jertfă pâine şi vin. Solomon, înţeleptul, a zidit evreilor o biserică mare şi frumoasă, pentru ca în ea preoţii Legii Vechi să aducă jertfă lui Dumnezeu, viţei şi alte animale.

Ce este jertfa?

Jertfa este când Îi aducem lui Dumnezeu un lucru şi-l ni­micim, ca să arătăm că El e Stăpânul nostru, să-I mulţumim pentru daruri şi să-I cerem iertare de păcate.

Numai jertfa lui Isus pe lemnul Crucii, când şi-a frânt trupul şi şi-a vărsat sângele, este primită de Dumnezeu. Jert­fele noastre încă sunt primite, dacă sunt împreunate cu a lui Isus.

Ce face preotul la Sfânta Liturghie?

La Sfânta Liturghie preotul aduce ca jertfă lui Dumnezeu, Trupul şi Sângele Domnului Cristos, frânt şi vărsat pe lem­nul Crucii.

La altar, în Biserică, PREOTUL ţine locul lui Isus, căci Isus când s-a adus jertfă, a zis: "Aceasta s-o faceţi întru po­menirea Mea".

Care sunt roadele Sfintei Liturghii?

Roadele Sfintei Liturghii sunt aceleaşi ca roadele jertfei lui Isus de pe Cruce. Când se face o Liturghie:

 1. Ne închinăm lui Dumnezeu, recunoscându-L ca Făcătorul, Stăpânul şi Tatăl nostru.
 2. Ni se dă harul părerii de rău pentru păcate, cum i s-a dat tâlharului de-a dreapta crucii lui Isus.
 3. Dacă săvârşim Sfânta Liturghie pentru cei morţi, aceştia se pot mântui de pedepsele Purgatorului.

Sfânta Liturghie este cea mai deosebită şi mai sfântă ru­găciune. Când suntem la Sf. Liturghie ne rugăm împreună cu Isus, care coboară pe altar sub chipul pâinii şi a vinului.

În fiecare duminică şi sărbătoare trebuie să luăm parte la Sfânta Liturghie.

Atunci, la ce să ne gândim?

 1. Când preotul iese cu Evanghelia, ne gândim că Isus, Înţelepciunea lui Dumnezeu, a venit în lume. Atunci cântăm: "Veniţi să ne închinăm…".
 2. Când preotul citeşte Evanghelia şi predică, ne gân­dim la Isus, care ne predică cuvântul adevărului, şi-L ascul­tăm.
 3. Când preotul intră cu darurile, pâinea şi vinul, la cântarea: "Care pe Heruvimi…", ne gândim că Isus a intrat în Ierusalim în Duminica Floriilor, gata să moară pentru noi.
 4. Când se cântă "Sfânt, Sfânt, Sfânt…", atunci în­genunchem şi ne gândim că preotul zice: "Luaţi, mâncaţi…" şi "Beţi dintru acesta toţi", iar Isus coboară din cer, preface pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele Său, şi se jertfeşte pen­tru noi. Atunci în Biserică, pe altar, se întâmplă ce s-a în­tâmplat în Vinerea Mare pe Golgota, pe lemnul Crucii.
 5. La cuminecare, dacă nu ne cuminecăm, să ne gândim la Isus şi să dorim să vină în sufletul nostru, să ne hrănească şi să ne păzească de păcate.

ÎNTREBĂRI:

 • Ce se întâmplă la fiecare Sf. Liturghie, când Preotul zice: "Acesta este Trupul meu…"?
 • La ce să ne gândim când luăm parte la Sfânta Liturghie?
© Editura Viaţa Creştină, str. Moţilor, nr. 26, RO-400001-Cluj-Napoca, www.viata-crestina.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *