Meniu

Porunca a 2-a, a 3-a, a 4-a şi a 5-a bisericească

Lecţia a 19-a
PORUNCA A DOUA BISERICEASCĂ
"ÎN DUMINECI ŞI SĂRBĂTORI SĂ ASCULŢI
SFÂNTA LITURGHIE CU EVLAVIE, PRECUM SE CUVINE"

 

La Sfântă Liturghie Isus se jertfeşte pe altarele noastre, cum s-a jertfit pe Golgota, însă fără durere şi în chip ascuns.

Noi trebuie să fim de faţă cu trupul şi cu inima, ca să recunoaştem că pentru noi Isus îşi frânge Trupul şi îşi varsă Sângele.

Partea cea mai însemnată a Sfintei Liturghii este de la citirea Apostolului şi până la Cuminecare. Atunci toţi cre­dincioşii trebuie să fie de faţă.

Sunt dezlegaţi de la ascultarea Sfintei Liturghii: bolnavii, copiii sub şapte ani, mamele cu copii mici şi acei pe care o obligaţie foarte mare îi sileşte să fie altundeva.

PORUNCA A TREIA BISERICEASCĂ
"SĂ ŢII POSTURILE ŞI AJUNURILE, PRECUM ÎŢI PORUNCEŞTE BI­SERICA"

 

Zilele de post sunt acelea în care nu mâncăm nimic din ce ne dau animalele cu sânge cald: carne, lapte şi brân­zeturi.

Avem:

 • Postul Crăciunului – ţine 6 săptămâni.
 • Postul Paştilor – ţine 7 săptămâni.
 • Postul Sânpetrului – de la Duminica tuturor Sfinţilor.
 • Postul Sfintei Maria – ţine 2 săptămâni.

Miercurile şi vinerile de peste an, afară de zilele de hârţ.

Zilele de ajun sunt acelea în care mâncăm de post o singură dată ca să ne săturăm.

Avem: Ajunul Crăciunului, ajunul Botezului, Vinerea Paştilor, Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul, Înălţarea Sfin­tei Cruci.

Trebuie să ţinem zilele de post de la 7 ani până ce omul e în putere. Zilele de ajun, de la 21 ani până la 60 ani.

Când nu putem să ţinem zilele de post şi ajun, atunci e mai bine să cerem dezlegare de la preotul.

Biserica ne-a dat această poruncă, pentru că Isus a zis: "Faceţi pocăinţă".

PORUNCA A PATRA BISERICEASCĂ
"SĂ-ŢI SPOVEDEŞTI PĂCATELE LA PREOTUL RÂNDUIT
ŞI SĂ TE CUMINECI CEL PUŢIN O DATĂ ÎN AN, LA PAŞTI"

 

­Toţi creştinii care au ajuns la anii priceperii trebuie să se spovedească cel puţin o dată în an.

Biserica porunceşte ca toţi creştinii să se şi cuminece cel puţin la Sfintele Paşti, când Isus a întemeiat Sfânta Taină a Cuminecării.

Cine nu a putut împlini porunca de Sfintele Paşti, trebuie s-o împlinească în altă vreme a anului. Creştinul bun caută să se spovedească şi să se cuminece cât mai des.

Biserica ne-a dat această poruncă, pentru că Isus a zis: "De nu veţi mânca Trupul Meu şi nu veţi bea Sângele Meu, nu veţi avea viaţă întru voi".

PORUNCA A CINCEA BISERICEASCĂ
"SĂ NU FACI NUNTĂ ÎN ZILELE OPRITE ALE ANULUI"

 

Zilele de pocăinţă şi zilele de mari sărbători trebuie pe­trecute în gânduri sfinte, departe de petrecerile lumeşti şi zgomotoase. De aceea Biserica opreşte nunţile în:

 1. Toate zilele de post şi ajun.
 2. În zilele de la Crăciun la Bobotează.
 3. În zilele de la Paşti la Dumineca Tomii.

Creştinul bun în aceste zile are grijă de suflet.

ÎNTREBĂRI:

 • Ce se face la Sf. Liturghie?
 • De ce trebuie să fim de faţă?
 • Care e partea cea mai însemnată a Sf. Liturghii?
 • Cine pot fi dezlegaţi de la ascultarea Sf. Liturghii?
 • Ce sunt zilele de post şi care sunt?
 • Ce sunt zilele de ajun şi care sunt?
 • Când trebuie să se spovedească şi să se cuminece creştinii?
 • Care sunt zilele anului în care e oprită nunta?
© Editura Viaţa Creştină, str. Moţilor, nr. 26, RO-400001-Cluj-Napoca, www.viata-crestina.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *