Meniu

Încheietura 1: „Cred într-Unul Dumnezeu”

Lecţia a 2-a
Încheietura 1 – CRED
„ÎNTR-UNUL DUMNEZEU”

 

Cât este de frumos cerul cu stele, cât este de frumoasă câmpia cu flori şi cu grâne, pădurea cu cântecul păsărilor! Toate ne arată că există Dumnezeu, care pe toate le-a făcut. Ele sunt urmele lui Dumnezeu.

Este un singur Dumnezeu.

Dumnezeu este Făcătorul cerului şi al pământului, Tatăl ceresc.

Noi nu-L vedem pe Dumnezeu pentru că este SPIRIT PREADESĂVÂRŞIT. – El nu are trup.

Dumnezeu este în tot locul de faţă, în cer şi pe pământ, mai mult decât este lumina şi aerul. De aceea zicem că Dumnezeu este NEMĂRGINIT.

Dumnezeu toate le vede şi le ştie, şi cugetele cele mai ascunse. El cunoaşte cele trecute şi cele viitoare. De aceea zicem că Dumnezeu este ATOTŞTIUTOR.

Când ispita mă îndeamnă la rău, să-mi zic cum şi-a zis Iosif în Egipt, când a fost îndemnat de femeia lui Putifar: "Cum să păcătuiesc în faţa lui Dumnezeu?" – şi a fugit, căci ochiul lui Dumnezeu toate le vede.

Toate lucrurile din lumea aceasta sunt frumoase şi cu măsură alcătuite. De aceea zicem: "cât de înţelept este Făcătorul acestora!". Dumnezeu este PREAÎNŢELEPT.

Lumea văzută şi nevăzută nu a fost dintotdeauna. Ele sunt trecătoare. Dumnezeu este din totdeauna şi va fi totdeauna. Dumnezeu este VEŞNIC.

Noi nu putem face tot ce voim. Suntem slabi de putere. "Lui Dumnezeu toate îi sunt cu putinţă". Dumnezeu este ATOTPUTERNIC.

Dumnezeu ne iubeşte. De aceea ne-a dat pe Fiul Său Unul născut, să moară pentru păcatele noastre. Dumnezeu este PREABUN.

Dumnezeu îi pedepseşte pe cei răi şi îi răsplăteşte pe cei buni. Dumnezeu este PREADREPT.

Preasfânta Treime

Când Isus a fost botezat în apa Iordanului, cerurile s-au deschis şi Spiritul Sfânt a coborât în chip de porumbel şi s-a auzit glas din cer zicând:

"Aceasta este Fiul Meu iubit".

TATĂL a grăit, Isus Cristos a fost numit FIUL, iar SPIRITUL SFÂNT s-a arătat în chip de porumbel.

Aşa s-a arătat PREASFÂNTA TREIME: adică Dumnezeu, Unul în trei persoane sau feţe.

Cine este Sfânta Treime?

Sfânta Treime este Dumnezeu, Unul în fire, trei în persoane sau feţe: Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt.

Fiecare dintre cele trei persoane este Dumnezeu?

Fiecare dintre cele trei persoane din Sfânta Treime este Dumnezeu adevărat, deopotrivă de puternic şi de veşnic. Totuşi, ele sunt un singur Dumnezeu.

Aşa cum soarele e lumină, căldură, culoare, şi totuşi numai un singur soare este, nu trei; aşa cum trei foi sunt pe piciorul trifoiului, şi totuşi numai un singur trifoi; aşa cum în noi este minte, voinţă şi dragoste, şi totuşi numai un suflet, aşa Dumnezeu este Unul în trei persoane.

Sfânta Treime este un mister, adică un adevăr pe care nu-l poate cuprinde mintea noastră şi ni l-a descoperit Dumnezeu.

Când ne facem semnul Sfintei Cruci mărturisim misterul Sfintei Treimi.

ÎNTREBĂRI:

  • Ce ne arată cerul cu stele?
  • Cine este Dumnezeu?
  • Cum este Dumnezeu?
  • Cum mai este?
  • Cum să zicem când ne vine o ispită? Explică imaginea.
  • Cum este Făcătorul lumii orânduite şi frumoase?
  • Dumnezeu poate să facă tot ce vrea?
  • Ce s-a întâmplat când Isus a fost botezat?
  • Ce înţelegi prin cuvântul mister?
  • Cum ne imaginăm noi Sfânta Treime în icoane?

DE CITIT:

Sfântul Augustin se plimba odată pe malul mării, cugetând la misterul Sfintei Treimi. Acolo întâlni un copilaş care vărsa apa din mare într-o groapă mică făcută în nisip.

– Ce faci?, întreabă Sfântul Augustin.

Copilul răspunse că vrea să bage marea în groapa făcută în nisip.

– Nu se poate, zise râzând Sfântul Augustin.

Copilul răspunse:

– Mai uşor va cuprinde gropiţa aceasta apa mării, decât mintea omului să cuprindă misterul Sfintei Treimi. Şi a dispărut copilaşul. Era doar un înger.

Noi nu cuprindem misterele, dar credem în cuvântul spus de Dumnezeu.

© Editura Viaţa Creştină, str. Moţilor, nr. 26, RO-400001-Cluj-Napoca, www.viata-crestina.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *