Meniu

Cred

Lecţia 1

 

Eu sunt creştin. Numele este de la Cristos. Creştin este acela care este botezat şi crede în Isus Cristos. Creştin bun este acela care crede tot ce ne-a învăţat Isus şi ţine poruncile Lui.

Apostolii şi urmaşii lor au predicat mult învăţăturile lui Isus. Ca să le putem învăţa mai uşor, ei au scris pe scurt învăţăturile pe care trebuie să le credem.

În Simbolul Credinţei se cuprinde pe scurt ce să credem. De aceea se mai numeşte şi Cred-eu. El are 12 încheieturi.

 1. CRED într-Unul Dumnezeu, Tatăl atotţinătorul, Făcătorul cerului şi al pământului, tuturor văzutelor şi nevăzutelor.
 2. Şi într-Unul Domn Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu Unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.
 3. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat de la Spiritul Sfânt şi din Maria Fecioară, şi s-a făcut om.
 4. Şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, şi a pătimit, şi s-a-ngropat.
 5. Şi a înviat a treia zi după Scripturi.
 6. Şi s-a-nălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
 7. Şi iarăşi va să vină cu mărire să judece vii şi morţii, a căruia Împărăţie nu va avea sfârşit.
 8. Şi întru Spiritul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, care de la Tatăl şi de la Fiul purcede, cela ce împreună ce Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit, care a grăit prin proroci.
 9. Într-Una, Sfântă, Catolică şi Apostolică Biserică.
 10. Mărturisesc un botez, întru iertarea păcatelor.
 11. Aştept învierea morţilor,
 12. Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Noi trebuie să credem TOT ce se cuprinde în Simbolul credinţei. Dacă nu credem tot, nu suntem creştini adevăraţi.

Simbolul credinţei se cuprinde în două adevăruri de căpetenie:

Cred că:

 1. Este un singur Dumnezeu în trei persoane sau feţe;
 2. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, a pătimit şi a murit pentru mântuirea noastră.

Cele două adevăruri de căpetenie ale credinţei creştine se cuprind în:

Semnul Sfintei Cruci

Când rostim cuvintele semnului Crucii, ne arătăm credinţa într-un singur Dumnezeu în trei persoane sau feţe. Când facem semnul Crucii, arătăm credinţa în Fiul lui Dumnezeu care a coborât din cer şi s-a făcut om, a pătimit şi a murit pentru mântuirea noastră.

Noi trebuie să învăţăm Credeul şi să-l ţinem cu tărie. Decât să ne lepădăm de credinţă, mai degrabă să murim, aşa cum au murit mulţi creştini. Aceştia sunt mucenicii sau martirii.

Act scurt de credinţă.

Dumnezeul meu, eu cred tot ce ne-ai descoperit Tu şi ne învaţă Sfânta Ta Biserică. Cred şi vreau mai bine să mor, decât să mă lepăd de credinţă.

DE CITIT:

Sf. Cecilia era o fecioară creştină din familie aleasă şi bogată. Toată averea şi-a dăruit-o Bisericii şi săracilor. Împăratul Marcu Aureliu a dat poruncă să fie prigoniţi creştinii. Sf. Cecilia nu a voit să-şi lepede credinţa. Atunci împăratul a poruncit să i se taie capul. Călăul a lovit-o de trei ori, dar nu i-a tăiat capul. Sfânta Cecilia a rămas aşa trei zile, dar nu mai putea să vorbească. Înainte de a muri a arătat că moare pentru credinţă: a împreunat trei degete de la o mână şi a ţinut unul întins de la cealaltă.

Şi Sf. Sebastian a preferat să moară decât să-şi lepede credinţa. El era soldat în garda împărătească. Au tras cu săgeţile în el, căci creştinul bun mai bine moare decât să-şi lepede credinţa.

© Editura Viaţa Creştină, str. Moţilor, nr. 26, RO-400001-Cluj-Napoca, www.viata-crestina.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *