Meniu

Porunca de căpetenie

Lecţia a 12-a
PORUNCA DE CĂPETENIE

 

Odată a venit un tânăr la Isus şi l-a întrebat:

– Învăţătorule, ce să fac ca să ajung în Rai?

Isus i-a zis:

– DACĂ VREI SĂ AJUNGI ÎN RAI, ŢINE PORUNCILE!

Tânărul a răspuns că le ţine din tinereţe. Atunci Isus, privindu-l, i-a fost drag de el. Isus ne iubeşte dacă ţinem poruncile.

Este destul să credem, ca să ne mântuim?

Ca să ne mântuim, nu este destul să credem. Trebuie să facem fapte bune, adică să ţinem poruncile, care ne arată Voia lui Dumnezeu.

Ce porunci ne-a dat Dumnezeu?

Dumnezeu ne-a dat cele 10 porunci prin Moise, şi 5 porunci prin Biserică. Isus le-a întărit pe toate acestea şi le-a cuprins pe scurt în porunca de căpetenie.

Porunca de căpetenie este:

  • "Să-L iubeşti pe Dumnezeul tău cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău".
  • "Să iubeşti aproapele ca pe tine însuţi".

Pentru ce-L iubim pe Dumnezeu?

Noi Îl iubim pe Dumnezeu pentru că este bun şi ne iubeşte mult şi este frumos peste măsură.

DE CITIT:

Când Sfântul Anton era de cinci ani, cineva bătu la uşa casei lor. Era iarnă grea şi friguroasă. Micul Anton alergă la uşă să dea săracului ceva. Dar acolo era un copilaş frumos, desculţ şi cu o desagă pe spate. Anton privi în desagă – şi ce văzu? O mulţime de inimi roşii ca piatra scumpă. Atunci Sfântul Anton îl întrebă: Cine eşti şi ce vrei? "Eu sunt un împărat şi adun inimile oamenilor. Dă-mi şi inima ta". Dar cum te cheamă? Şi răspunse copilaşul: "De mult mă cunoşti, mă cheamă Isus, Fiul lui Dumnezeu". Atunci Pruncul Isus s-a făcut nevăzut.

Să-L iubim pe Isus cu toată inima noastră, ca Sfântul Anton când era copil.

Cum ne arătăm iubirea faţă de Dumnezeu?

Noi ne arătăm iubirea faţă de Dumnezeu când împlinim Voia Lui, nu-L vătămăm prin păcat şi ne gândim des la El.

Aşa se ruga un copilaş: "Isuse, mai bine să mor, decât să Te supăr cu vreun păcat mare".

Iubirea aproapelui

Noi arătăm că-L iubim pe Dumnezeu când îl iubim pe aproapele nostru, care este chipul lui Dumnezeu.

Aproapele nostru este tot omul, chiar şi duşmanul nostru. Aşa ne-a învăţat Isus în pilda Samariteanului milostiv.

Pentru ce-L iubim pe aproapele?

Noi, iubim pe aproapele pentru că suntem fiii aceluiaşi Tată ceresc, pentru că Isus şi-a vărsat sângele pentru toţi, şi pe toţi ne cheamă la fericirea cerească.

Isus a zis: "Poruncă nouă vă dau vouă: să vă iubiţi unul pe altul, precum Eu v-am iubit pe voi".

Cum ne arătăm iubirea faţă de aproapele?

Noi ne arătăm iubirea faţă de aproapele, când vrem şi îi facem binele aşa cum vrem ca şi alţii să ne facă nouă.

Când îl iubim pe aproapele, atunci îl ajutăm în lipsurile TRUPEŞTI şi în lipsurile SUFLETEŞTI, prin faptele milei creştine.

LIPSURILE TRUPEŞTI ale aproapelui le ajutăm când: 1) le dăm de mâncare celor flămânzi; 2) le dăm de băut celor în­setaţi; 3) îi îmbrăcăm pe cei goi; 4) îi primim pe străini; 5) îi cercetăm pe cei bolnavi; 6) îi cercetăm pe cei închişi; 7) îi îngro­păm pe cei morţi.

La judecata din urmă, Isus va socoti că am făcut pentru El, tot ce am făcut pentru aproapele. Când îl ajutăm pe aproapele să-I ajutăm cu gândul la Tatăl ceresc, cel care răsare soarele şi peste cei buni şi peste cei răi, şi la Isus, care şi-a vărsat sângele pentru toţi.

DE CITIT:

Odată, într-o iarnă geroasă, Sf. Martin, care la început a fost ofiţer păgân, întâlneşte un sărman cerşetor înfrigurat. Atunci îşi aduce aminte de cuvintele lui Isus: "gol am fost şi m-aţi îmbrăcat"; îşi ia mantaua, o taie şi o împarte cu cerşetorul. Mai târziu, pe când se ruga, i se arată Isus şi îi mulţumeşte de fapta cea bună. Din ostaşul pă­gân s-a ales mai târziu un mare sfânt.

"Tot ce aţi făcut celor mai mici ai mei, mie mi-aţi făcut", a zis Isus. "Milostenia răscumpără păcatele".

LIPSURILE SUFLETEŞTI ale aproapelui le ajutăm când: 1) îi sfătuim pe cei ce stau la îndoială; 2) îi învăţăm pe cei neştiutori; 3) îi dojenim pe păcătoşi; 4) îi mângâiem pe cei necă­jiţi; 5) îi iertăm pe cei ce ne-au făcut rău; 6) suferim cu răbdare nedreptăţile; 7) ne rugăm pentru vii şi morţi.

Mai cu seamă să-i iertăm pe cei ce ne vatămă. Aşa făcut Isus pe cruce, aşa a făcut Sf. Ştefan şi aşa ne rugăm în "Tatăl nostru".

© Editura Viaţa Creştină, str. Moţilor, nr. 26, RO-400001-Cluj-Napoca, www.viata-crestina.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *