Meniu

Păcatele şi Virtuţile

Lecţia a 21-a
PĂCATELE ŞI VIRTUŢILE

 

Păcatele sunt lanţurile de care trage Satana sufletul nostru în iad.

Sunt ŞAPTE PĂCATE MARI, ca şapte capete de fiare din care se nasc multe alte păcate. Acestea se numesc PĂCATELE CAPITALE.

Ele sunt:

 • MÂNDRIA sau trufia, care-l face pe om să se iubească peste măsură şi să-i ia în râs pe alţii. Fariseul a fost trufaş, mândru, iar vameşul a fost smerit. Isus a zis: "Învăţaţi de la Mine, că sunt smerit cu inima". "Domnul stă împotriva celor mândri".
 • ZGÂRCENIA, care ne face să iubim peste măsură lucru­rile pământeşti, mai cu seamă banii. Iuda a fost zgârcit; bogatul nebun şi bogatul care nu a dat nimic săracului La­zăr, încă au fost zgârciţi. Isus a zis să dăm săracilor, ca să ne adunăm comoară în ceruri. Să fim darnici!
 • NECURĂŢIA ne face să căutăm desfătări trupeşti. Ne­curăţia l-a îndemnat pe fiul risipitor să fugă de-acasă şi l-a făcut să ajungă din bogat, porcar. Isus a zis: "Fericiţi cei curaţi cu inima". "Domnul iubeşte curăţia inimii".
 • PIZMA ŞI MÂNIA, care ne fac să ne pară rău de binele altuia şi să ne pară bine de răul lui. Mânia ne împinge la răzbunare. Cain a fost pizmaş şi mânios pe Abel, căci lui Abel i-a primit Dumnezeu jertfa, iar pe a lui nu a primit-o. Isus a zis: "Învăţaţi de la Mine, că sunt blând cu inima".
 • LACOMIA ne face să mâncăm şi să bem peste măsură. Ea duce la beţie, care împinge pe om la cele mai ruşinoase fărădelegi. Esau, din lăcomie, şi-a vândut dreptul de primul născut. Beţia l-a dus pe Irod la desfrâu şi l-a făcut să taie capul Sfântului Ioan Botezătorul. Isus a zis: "Nu vă gân­diţi ce să mâncaţi şi ce să beţi. Tatăl nostru ceresc ştie de ce aveţi trebuinţă". Să fim cumpătaţi!
 • LENEA este dragostea nemăsurată după odihnă şi ne face să nu ne împlinim lucrul. Dumnezeu a zis: "Cu sudoarea frunţii tale să mănânci pâinea". Lenea este rugina sufletului. Să avem curaj şi să fim harnici!

În fiecare dintre noi este sămânţa rea a păcatelor capi­tale. Eu nu trebuie s-o las să crească, ci trebuie să cultiv semănătura bună a virtuţilor.

VIRTUŢILE

 

Ce este virtutea?

Virtutea este puterea sufletului prin care facem ceea ce este bine şi luptăm împotriva a ceea ce este rău.

Virtuţile ne duc în rai.

Virtuţile care ne leagă mai strâns de Dumnezeu, sunt: CREDINŢA, NĂDEJDEA şi DRAGOSTEA. Acestea se numesc virtuţi dumnezeieşti.

Virtuţile care ne leagă mai strâns de oameni, ca să trăim după voia lui Dumnezeu, sunt: ÎNŢELEPCIUNEA, DREPTATEA, TĂRIA SUFLETULUI şi CUMPĂTUL. Acestea se numesc virtuţi morale.

Virtuţile ne fac plăcuţi lui Dumnezeu şi oamenilor. Ele sunt ca o haină frumoasă, care îmbracă sufletul.

Virtuţile sunt armele împotriva celor şapte păcate capitale.

"Virtutea este podoaba celor tineri".

ÎNTREBARI:

 • Cu ce asemănăm păcatele (priveşte la prima imagine)?
 • Câte păcate mari sunt şi care anume?
 • Unde ne duc virtuţile?
 • Care ne leagă mai strâns de Dumnezeu?
 • Dar de oameni?

© Editura Viaţa Creştină, str. Moţilor, nr. 26, RO-400001-Cluj-Napoca, www.viata-crestina.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *