Meniu

Taina Sfântului Botez şi a Sfântului Mir

Lecţia a 24-a
TAINA SFÂNTULUI BOTEZ

 

Ce este Botezul?

Botezul este acea Sfântă Taină prin care ni se şterge păcatul strămoşesc, ne naştem fii ai lui Dumnezeu şi devenim membri ai Bisericii.

Când ne botezăm, Isus vine în sufletul nostru şi-l face biserică a lui Dumnezeu.

Prin Botez primim dreptul de a merge în rai.

Prin Botez ne lepădăm de Satana şi ne împreunăm cu Cristos.

În numele nostru, NAŞII răspund preotului care-l întreabă pe prunc:

– Te lepezi de Satana? Şi de toate lucrurile lui? Şi de toţi îngerii lui? Şi de toată trufia lui?

– Mă leapăd!

– Lepădatu-te-ai de Satana?

– Lăpădatu-m-am!

– Te împreunezi cu Cristos?

– Mă împreunez!

Ne putem mântui fără Botez?

Fără botez nu ne putem mântui. Isus a zis: "Dacă cineva nu se va naşte din apă şi din Spirit, nu va putea să intre întru Împărăţia lui Dumnezeu".

Când cineva nebotezat moare pentru credinţa creştină, el are BOTEZUL SÂNGELUI. Aşa a fost cazul copiilor ucişi de Irod pentru Isus.

Când cineva nu are cine-I boteza şi doreşte să fie cu Isus, să fie botezat, el are atunci BOTEZUL DORULUI. Aşa a fost cu tâlharul de pe cruce, care nu era botezat, dar s-a rugat lui Isus şi a dorit să fie cu Isus.

Poate să boteze oricine?

Când nu este preot la îndemână, ca să nu moară cineva nebotezat, atunci poate şi trebuie să boteze oricine.

Ia apă curată, varsă pe capul aceluia pe care-l botează şi zice, cu gândul de-a boteza, cu cuvintele: "Botea­ză-se robul lui Dumnezeu… în numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin".

Eu vreau să ţin sărbătoare în ziua când am fost botezat. Atunci am fost scris în Cartea Vieţii, în Rai.

TAINA SFÂNTULUI MIR

 

În ziua Sfintelor Rusalii, Apostolii au primit putere de sus prin Pogorârea Spiritului Sfânt asupra lor.

Când primim Taina Sfântului Mir, şi asupra noastră pogoară Spiritul Sfânt cu darurile sale şi locuieşte în noi.

Ce este Mirul?

Mirul este acea Sfântă Taină prin care ni se dă Spiritul Sfânt şi harul de a fi ostaş al lui Isus Cristos.

Prin Botez ni s-a curăţit sufletul de păcat. Prin Mir ni se dă puterea să nu mai cădem în păcat şi să nu ajungea pradă Satanei. Ni se dă puterea de-a lupta şi muri pentru credinţa şi dragostea faţă de Isus Cristos.

Când ni se dă Taina Mirului?

Taina Mirului ni se dă îndată după Botez.

Preotul unge cu ulei îmbălsămat făcând semnul crucii – fruntea, ochii, nasul, buzele, urechile, pieptul, spatele, mâinile şi picioarele, ca să ştim că arma ostaşilor lui Isus este Crucea Sfântă. În vreme ce unge, preotul zice: "Sigilul darului Sfân­tului Spirit. Amin".

Să lupt ca un bun ostaş al lui Isus!

© Editura Viaţa Creştină, str. Moţilor, nr. 26, RO-400001-Cluj-Napoca, www.viata-crestina.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *