Meniu

Oglinda sufletului

Cercetarea inimii – Examinarea conştiinţei

 

Înainte de a începe cercetarea inimii, gândeşte-te:

 1. Când te-ai spovedit ultima dată.
 2. Dacă n-ai uitat sau n-ai ascuns vreun păcat de moarte la spovada din urmă.
 3. Dacă ai împlinit canonul dat de preot.

După aceea, gândeşte-te ce-ai greşit împotriva porun­cilor lui Dumnezeu şi ale Bisericii. Te poţi folosi de între­bările de mai jos.

Poruncile lui Dumnezeu

 

Porunca întâi: Credinţa şi rugăciunea

 • M-am rugat dimineaţa şi seara?
 • M-am gândit în altă parte când mă rugam?
 • Mi-am învăţat bine rugăciunile cele mai cunoscute, catehismul?

Porunca a doua: Despre numele lui Dumnezeu şi a celor sfinte

 • Am spus în zadar numele lui Dumnezeu, al Sfinţilor sau al lucrurilor sfinte?
 • Am înjurat de Dumnezeu, de Biserică, de Cruce, de lucruri sfinte?
 • Am blestemat?

Porunca a treia: Zilele de duminică şi de sărbătoare

 • Am lipsit din vina mea de la Sfânta Liturghie în zilele de duminică sau de sărbătoare? De câte ori?
 • Am venit prea târziu la Sfânta Liturghie?
 • Am lăsat o parte însemnată din Liturghie?
 • Am fost cuminte în Biserică? Am râs, am vorbit?

Porunca a patra: Părinţii, fraţii, surorile şi învăţătorii

 • Am ascultat de părinţi şi de învăţători?
 • Am fost obraznic şi încăpăţânat faţă de dânşii?
 • I-am supărat sau mâniat pe părinţi şi învăţători?
 • Am vorbit rău de părinţi şi învăţători? Nu le-am dorit rău? I-am înjurat sau batjocorit?
 • M-am rugat pentru părinţi şi învăţători?

Porunca a cincea: Fapte rele faţă de alţii

 • Am înjurat pe alţii?
 • M-am certat cu alţii? M-am bătut?
 • Am avut ciudă sau mânie pe cineva? O mai am încă?
 • Am dorit rău cuiva?
 • I-am îndemnat pe alţii la păcat? La ce păcat? De câte ori?
 • I-am ajutat pe alţii la păcat?
 • Am râs de oamenii necăjiţi sau de bătrâni?

Porunca a şasea şi a noua: Fapte necurate

 • M-am gândit de bună voie la lucruri necurate? De câte ori?
 • Am dorit să văd sau să fac lucruri necurate? De câte ori?
 • Am vorbit vorbe necurate? Am ascultat cu plăcere astfel de vorbe? De câte ori?
 • M-am uitat la lucruri necurate? Am citit? De câte ori?
 • Am făcut fapte necurate? Singur? Cu alţii? De câte ori?
 • Am mâzgălit pereţii cu vorbe şi figuri necuviincioase?

Porunca a şaptea şi a zecea: Furtul

 • Am furat ceva? Am furat un lucru de mare preţ? Am dat înapoi lucrul furat?
 • Am făcut pagubă cuiva?
 • Am stricat intenţionat lucruri străine?
 • Am înşelat pe cineva?
 • I-am îndemnat sau ajutat pe alţii să fure?

Porunca a opta: Minciuna şi vorbirea de rău

 • Am spus minciuni?
 • I-am ponegrit pe alţii pe nedrept?
 • Am vorbit rău despre alţii?
 • Am făcut pagubă cuiva prin vorbe rele?

Poruncile Bisericii

 

 • Am mâncat carne în zilele de post?
 • Din vina mea? De câte ori?
 • M-am spovedit şi m-am cuminecat de Paşti?

Păcatele capitale

 

 • Am fost mândru, lăudăros?
 • M-am supărat pentru orice nimic?
 • Am fost zgârcit?
 • I-am pizmuit pe alţii? M-am bucurat de răul altuia? Am făcut mofturi la masă? Am mâncat sau băut prea mult?
 • Am fost leneş? Mi-am învăţat, mi-am scris lecţiile?
 • Am lăsat la o parte, din lene, rugăciunile sau alte datorii?
© Editura Viaţa Creştină, str. Moţilor, nr. 26, RO-400001-Cluj-Napoca, www.viata-crestina.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *