Meniu

Încheietura 10-11: “Mărturisesc un Botez…”

Lecţia a 10-a
Încheietura a 10-a – "MĂRTURISESC
UN BOTEZ ÎNTRU IERTAREA PĂCATELOR"

 

În Cred-eu se spune numai despre Botez, pentru că Botezul este prima şi cea mai trebuincioasă Sfântă Taină.

Prin Botez ni se iartă păcatul strămoşesc.

Prin Botez ne facem fiii lui Dumnezeu.

Prin Botez ne facem credincioşii Bisericii Catolice. Botezul este poarta Bisericii.

Încheietura a 11-a
"AŞTEPT ÎNVIEREA MORŢILOR!"

 

Pe o cruce de pe mormântul unui cimitir era scris: "Am fost şi eu cum eşti tu acum", adică viu şi sănătos. "Şi tu vei fi cum sunt eu acum", adică oase goale, putregai, praf şi cenuşă.

Fiecare om este osândit să moară. Prin moarte, sufletul se desparte de trup.

Sufletul este chemat de Dumnezeu, să dea socoteală de viaţa lui pe pământ.

După moarte culegem ce am semănat pe pământ cu faptele noastre.

DE CITIT:

Odată, la o şcoală, era un copil rău. Se ruga puţin, nu asculta de părinţi, înjura, era leneş, făcea spurcăciuni şi fura, iar la Biserică nu se purta cuviincios. Într-o seară, preotul, care era un sfânt, ca să-I întoarcă la viaţa curată, i-a aşezat pe perină o hârtie pe care era scris: "Dacă vei muri în noaptea aceasta, ce va fi cu sufletul tău?". Şi când a venit la culcare, copilul vede hârtia, o citeşte, tremură şi vrea să se culce, dar nu-i vine somnul. El ştie că moartea vine fără vreme şi coseşte ce am semănat, ştie că faptele lui îl vor condamna la iad. S-a ridicat şi s-a dus la preot şi s-a spovedit.

Să ne zicem în fiecare seară: "Dacă aş muri în noaptea aceasta, ce se alege de sufletul meu?". Şi să cerem iertare de păcate.

Judecata particulară va fi pentru fiecare suflet îndată după moarte.

În faţa lui Isus, singuri vom fi traşi la răspundere şi pentru cele mai ascunse fapte ale noastre.

Atunci nimeni nu ne poate apăra. Tâlharul de-a dreapta lui Isus, de îndată ce a murit a primit răsplata. A ajuns în rai cu Isus.

Vă amintiţi pilda cu bogatul şi Lazăr cel sărac? Săracul Lazăr a ajuns în sânul lui Avram. Bogatul a ajuns în iad. Au fost judecaţi îndată după moarte. După moarte nu ne mai putem schimba viaţa.

Cât de nebuni sunt acei copii care-şi petrec viaţa în păcate!

Învierea morţilor va fi la sfârşitul lumii. Atunci Dumnezeu va trimite îngerii Săi cu glas de trâmbiţă şi sufletele se vor uni din nou cu trupurile, şi aşa cei morţi vor învia.

Vezi pe imaginea: anumiţi viermi se schimbă în fluturi. Aşa şi trupurile noastre se vor schimba după înviere.

Cei buni vor străluci ca stelele. Cei răi vor fi negri, iar păcatele lor se vor arăta pe trup.

Judecata obştească urmează îndată după învierea morţilor. Vom sta la judecată cu trupurile noastre, care ne-au ajutat aici pe pământ la bine şi la rău.

Atunci ne va judeca Isus în faţa tuturor oamenilor.

ÎNTREBĂRI:

  • Ce este Botezul?
  • Ce face Botezul în suflet?
  • Ce se întâmplă prin moarte?
  • Ce se întâmplă după moarte?
  • Ce culegem?
  • Ce se face la judecata particulară?
  • Cum va fi învierea morţilor? Explică imaginea.
  • Ce e judecata obştească?
  • Vă amintiţi cum se face?
  • Cum ne pregătim pentru ziua judecăţii?
DE CITIT:

Un mare general, către sfârşitul vieţii simţea durere în suflet, pentru că l-a slujit mai mult pe regele de pe pă­mânt decât pe Împăratul împăraţilor, Isus Cristos. Şi zicea: "La ce îmi vor sluji luptele, şi biruinţele mele în faţa Judecătoriei din Cer? Acolo numai faptele dragostei se soco­tesc, dacă am îmbrăcat pe cei goi, dacă am dat de mâncare celor flămânzi…".

Să ne pregătim cu fapte bune pentru ziua judecăţii, când la glasul trâmbiţei îngerilor vor învia morţii.

© Editura Viaţa Creştină, str. Moţilor, nr. 26, RO-400001-Cluj-Napoca, www.viata-crestina.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *