Meniu

Taina Sfintei Cuminecături

Lecţia a 27-a
TAINA SFINTEI CUMINECĂTURI

 

După ce Isus a săturat în pustiu mai mult de cinci mii de oameni, cu pâinile pe care le-a înmulţit, oamenii Îl căutau pe Isus. Atunci Isus le-a zis: "Eu sunt pâinea vieţii, şi pâinea care o voi da Eu, Trupul Meu este. Amin zic vouă: De nu veţi mânca Trupul Fiului Omului, şi de nu veţi bea Sângele Lui, nu veţi avea viaţă întru voi". Aşa a vorbit despre Sfânta Cuminecătură.

Şi când a fost la Cina cea de Taină, Isus a luat pâinea şi a zis:

"Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu".

A luat apoi potirul cu vin şi a zis:

"Beţi dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu".

Astfel, Isus a schimbat pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele Său şi a întemeiat Sfânta Cuminecătură!

Ce este Sfânta Cuminecătură?

Sfânta Cuminecătură este Taina în care SE AFLĂ, NI SE DĂ şi SE JERTFEŞTE Isus Cristos, ascuns sub chipul pâinii şi al vinului.

Isus are putere să facă această minune. El a schimbat apa în vin, a înmulţit pâinile şi l-a înviat pe Lazăr, numai cu puterea cuvântului. El are putere să schimbe pâinea în Trupul Său, şi vinul în Sângele Său, cu cuvântul Său.

În Sfânta Cuminecătură se găseşte Isus, aşa cum trăia pe pământ; Isus, după care alergau bolnavii şi strigau: "Isuse, Fiule a lui David, miluieşte-ne!".

Isus din Sfânta Cuminecătură se găseşte în biserică pe altar. De câte ori intrăm în biserică, să-L salutăm pe Isus închinându-ne, aşa şi când ieşim. Când trecem prin faţa bisericii ne descoperim capul şi ne facem cruce. Aşa se cade să facem când trecem prin faţa Împăratului împăraţilor. De câte ori vedem biserica deschisă şi trecem prin faţa ei, să intrăm şi să-L cercetăm pe Isus, mulţumindu-I că a rămas cu noi şi ne dăruieşte darurile Sale cele bogate. Să-L cercetăm cât de des pe Isus ca să-I cerem cele trebuincioase!

DE CITIT:

Un preot, odată, s-a îndoit că Isus ar fi de faţă în Sfânta Cuminecătură. Dumnezeu a lăsat atunci minunea ca la Sfânta Liturghie, când preotul a făcut Sfânta Cu­minecătură, să curgă atâta Sânge, încât a umplut faţa altarului. Faţa aceea de altar, toată înroşită cu Sângele lui Isus din Sf. Cuminecătură, se găseşte şi azi într-un oraş din Italia.

Cuminecarea

Isus a zis: "Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu, are viaţa vecilor". "De nu veţi mânca Trupul Meu şi nu veţi bea Sângele Meu, nu veţi avea viaţă întru voi".

Trupul nu poate trăi fără hrană, la fel nici mintea nu poate trăi fără învăţătură, care-i pâinea minţii. Şi sufletul nostru trebuie să se hrănească.

Hrana sufletului nostru este Isus Cristos în Sfânta Cuminecătură.

Când ne cuminecăm Îl avem în sufletul nostru pe Isus Cristos, aşa cum Îl avea în braţe şi Sfânta Fecioară. Când ne cuminecăm, sufletul nostru e biserica în care locuieşte Isus, şi îngerii lui Dumnezeu vin să I se închine aici.

Este bine să ne cuminecăm cât de des, dacă se poate chiar zilnic, dacă nu, cel puţin în fiecare duminecă şi sărbătoare!

Cum trebuie să fim când ne cuminecăm?

Când ne cuminecăm, sufletul nostru trebuie să fie în harul sfinţilor, adică fără păcat de moarte. Trupul nostru trebuie să fie în ajun de la miezul nopţii, adică de la miezul nopţii să nu mâncăm şi să nu bem nimic.

Înainte de cuminecare să-L dorim pe Isus ca să vină în sufletul nostru. După cuminecare să-I mulţumim şi să-I cerem darurile sale.

Pentru ce trebuie să ne cuminecăm?

Trebuie să ne cuminecăm ca să hrănim cu Isus sufletul nostru, ca să întărim puterile sufletului şi să slăbim pe acelea ale poftelor rele.

Sfânta Cuminecătură se săvârşeşte şi se ia la Sfânta Liturghie.

ÎNTREBĂRI:

  • Ce a zis Isus după ce a săturat poporul în pustiu?
  • Ce a făcut Isus când a fost la Cina cea de Taină?
  • Are Isus putere să schimbe pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele Său?
  • Cum se găseşte Isus în Sfânta Cuminecătură?
  • Ce trebuie să facem când intrăm, când ieşim sau trecem prin faţa bisericii?
  • Pe cine salutăm atunci?
© Editura Viaţa Creştină, str. Moţilor, nr. 26, RO-400001-Cluj-Napoca, www.viata-crestina.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *