Meniu

Păcatul

Lecţia a 20-a
PĂCATUL

 

Dumnezeu este FĂCĂTORUL nostru. Sufletul cu gân­durile lui, graiul, mădularele trupului de la Dumnezeu le avem.

Dumnezeu este TATĂL nostru ceresc, care ne iubeşte. De aceea ne-a dat porunci ca să facem binele şi să ne mântuim.

Noi trebuie să-L ASCULTĂM de Făcătorul nostru Atotputernic şi de Tatăl nostru Preabun.

Cine nu ascultă de poruncile lui Dumnezeu, păcătuieşte.

Ce este păcatul?

Păcatul este călcarea poruncii lui Dumnezeu, cu ştire şi voie liberă.

Cine păcătuieşte, se răzvrăteşte împotriva Făcătorului său şi vrea să-L lovească cu darurile primite de la El.

Cine păcătuieşte, zice cu Satana: "Nu slujesc".

Cine păcătuieşte, vatămă pe Tatăl ceresc, care ne iubeşte.

Cine păcătuieşte, batjocoreşte Patimile lui Isus şi vrea să-L răstignească încă o dată.

În câte feluri păcătuieşte omul?

Omul păcătuieşte cu gândul, cu graiul şi cu fapta.

Cain mai întâi s-a gândit să-l omoare pe Abel.

Apoi a grăit: "Să mergem la câmp".

În sfârşit, cu fapta, l-a lovit şi l-a omorât.

Mai păcătuim şi când nu împlinim o poruncă, adică nu facem binele pe care trebuie să-l facem. Cain nu a îm­plinit porunca dragostei frăţeşti.

Cum sunt păcatele, după răutatea lor?

Păcatele după răutatea lor sunt: de moarte şi lesne iertătoare sau uşoare.

PĂCATUL DE MOARTE este călcarea unei porunci mari, cu deplină ştiinţă şi voinţă.

Ce a făcut Cain? A călcat o poruncă mare, a cincea,

  • cu deplină ştiinţă,
  • cu deplină voinţă,

deci a făcut păcat de moarte.

De ce se numeşte "păcat de moarte"?

Se numeşte "păcat de moarte" deoarece sufletul pierde viaţa dumnezeiască şi moare; s-a făcut vrednic de osânda iadului; iar mai presus de toate, sufletul se leapădă de Dumnezeu, Făcătorul său şi Tatăl său ceresc.

Nu este pe pământ un rău mai mare, decât păcatul de moarte.

"Cine păcătuieşte, urăşte sufletul său".

PĂCATUL LESNE IERTĂTOR sau UŞOR este călcarea unei porunci mici sau a unei porunci mari, dar fără ştiinţă şi voinţă deplină.

Păcatul lesne iertător nu îndepărtează sufletul de Dum­nezeu, ci răceşte dragostea faţă de El. Păcatele lesne iertă­toare ne duc în Purgatoriu.

­Cum ne ferim de păcate?

Ne putem feri fugind de primejdia păcatului, de locurile, de persoanele şi lucrurile care ne duc la păcat.

"Cel ce iubeşte primejdia, în primejdie va pieri".

Să avem cugetul la Dumnezeu şi să ne rugăm:

"Şi nu ne duce pe noi în ISPITĂ, ci ne mântuieşte de CEL RĂU".

© Editura Viaţa Creştină, str. Moţilor, nr. 26, RO-400001-Cluj-Napoca, www.viata-crestina.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *