Meniu

Încheietura 5-6-7: Isus Biruitorul

Lecţia a 6-a
ISUS BIRUITORUL
Încheietura a 5-a – CRED
"A ÎNVIAT A TREIA ZI DUPĂ SCRIPTURI"

 

După moarte, trupul lui Isus a rămas în mormânt trei zile, de vineri până duminică dimineaţa. În vremea aceasta sufletul lui Isus a coborât în LIMB, locul unde erau sufletele celor drepţi, şi le-a ridicat în fericirea cea cerească.

A treia zi, sufletul lui Isus s-a împreunat cu trupul şi astfel a înviat, biruind moartea şi surpând domnia diavolului.

În trupul lui Isus au rămas semnele cuielor şi a suliţei, ca să dovedească tuturor cât ne-a iubit şi cât a făcut pentru noi. Apostolii au pipăit trupul şi rănile lui Isus după Învierea Sa mărită.

Şi noi vom birui moartea.

Încheietura a 6-a – “ŞI S-A ÎNĂLŢAT LA CERURI
ŞI ŞADE DE-A DREAPTA TATĂLUI”

 

Isus, după înviere, a rămas cu Ucenicii încă 40 de zile. La 40 de zile după înviere, Isus s-a-nălţat la Ceruri.

Isus ne arată unde trebuie să ne înălţăm inima, adică la Dumnezeu în Ceruri. Aici merg şi sufletele bune.

Isuse, ştiu că dacă sunt bun, ajung cu tine în Ceruri. Vreau să fiu bun!

Isus, în ceruri, "Şade de-a dreapta Tatălui", adică are în Ceruri cinstea cea mai mare.

Isus Judecătorul
Încheietura a 7-a – "ŞI IARĂŞI VA SĂ VINĂ
CU MĂRIRE SĂ JUDECE VII ŞI MORŢII".

 

La sfârşitul lumii, Isus iarăşi va să vină cu mărire, înconjurat de Sfinţii Îngeri, ca să-i judece pe toţi oamenii. Atunci va fi judecata obştească, după învierea tuturor.

Dumnezeu va lumina atunci inimile oamenilor, ca să vadă faptele lor. Toate cele ascunse vor ieşi la lumină, spre ruşine sau spre mângâiere.

Cei buni se vor duce cu Isus, cu Îngerii şi toţi Sfinţii în împărăţia lui Dumnezeu, care nu va avea sfârşit. Acolo vor fi fericiţi.

Cei răi se vor duce cu Satana şi diavolii lui în focul cel de veci.

ÎNTREBĂRI:

  • Câte zile a rămas în mormânt trupul lui Isus?
  • Sufletul lui Isus unde a coborât?
  • Ce semne au rămas pe trupul lui Isus, după Înviere?
  • Ce a făcut Isus la 40 de zile după Înviere?
  • Când va veni Isus iarăşi?
  • Ce va face atunci?
  • Cum îi va judeca pe oameni?

DE CITIT:

Un rege al Spaniei a văzut că doi curteni de-ai lui se purtau rău în biserică. După ce s-a întors acasă i-a chemat la sine şi le-a zis:

– De acum sunteţi alungaţi din casa mea. Pieriţi din ochii mei! Mergeţi!

La aceste vorbe, care i-a lovit drept în inimă, unul dintre curteni a înnebunit de durere, iar celălalt a murit de necaz.

Ce va fi când nu un rege al pământului, ci Împăratul împăraţilor va judeca faptele noastre şi va zice:

"Mergeţi de la Mine, blestemaţilor, în focul cel de veci!".

Să ne gândim cu groază la înfricoşata venire de-a doua a lui Isus şi să ne ferim de păcate.

© Editura Viaţa Creştină, str. Moţilor, nr. 26, RO-400001-Cluj-Napoca, www.viata-crestina.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *