Meniu

Viaţa supranaturală a sufletului

Lecţia a 22-a
VIAŢA SUPRAFIREASCĂ A SUFLETULUI

 

Dumnezeu a luat pământ şi a făcut trup omului. A suflat apoi în trup suflet de viaţă şi s-a făcut viu.

Sufletul împreunat cu trupul dă naştere la VIAŢA FIREASCĂ a omului. Viaţa aceasta o avem de la părinţi prin naştere.

Dumnezeu a lăsat în noi o viaţă mai scumpă, mai frumoasă şi mai aleasă.

Când sufletul nostru se împreunează cu Isus, cu Dumnezeu, atunci avem VIAŢA SUPRAFIREASCĂ, VIAŢA DUMNEZEIASCĂ.

Viaţa aceasta o avem prin naşterea din apă şi din Spirit Sfânt în Botez. Ea ne face fiii lui Dumnezeu.

Fără viaţă suprafirească sau dumnezeiască în suflet, nu ne putem mântui. A Isus zis: "Adevăr, adevăr grăiesc ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Spirit, nu va putea să intre întru împărăţia lui Dumnezeu".

Aşa cum se schimbă prin altoire un pom sălbatic, aşa se schimbă sufletul nostru prin Sfântul Botez, care ne naşte "de la Dumnezeu" şi ne dă viaţă dumnezeiască.

Harul dumnezeiesc

Viaţă suprafirească sau dumnezeiască o avem în suflet prin HARUL DUMNEZEIESC.

Ce este harul dumnezeiesc?

Harul dumnezeiesc este o însuşire suprafirească dăruită de Dumnezeu sufletului nostru, ca să ne putem mântui.

Prin harul dumnezeiesc, Dumnezeu se împreunează cu su­fletul nostru şi ne dă viaţă dumnezeiască. Atunci Spiritul Sfânt locuieşte în suflet. Aşa cum focul înroşeşte fierul pe care-l arde, astfel şi Dumnezeu, prin harul Său, însu­fleţeşte sufletul nostru şi-l face mai asemănător Lui.

De câte feluri este harul dumnezeiesc?

Harul dumnezeiesc este de două feluri: HAR SFINŢITOR şi HAR AJUTĂTOR.

HARUL SFINŢITOR este acela care rămâne în suflet până ce nu avem păcate de moarte. Ne face fiii lui Dumnezeu, pentru că ne dă viaţa dumnezeiască şi ne face plăcuţi înaintea Tatălui ceresc. Prin harul sfinţitor, Isus locuieşte şi trăieşte în inimile noastre.

Harul sfinţitor este cel mai scump dar pe care Dumnezeu îl dă sufletelor. El preţuieşte mai mult decât tot ce este pe pământ.

HARUL AJUTĂTOR este acela care trece prin suflet şi ne ajută să ne întoarcem la Dumnezeu şi să facem binele. Toţi oamenii, şi cei păcătoşi, primesc harul ajutător.

Ca să înţelegem harul dumnezeiesc, Isus ne-a dat o pildă frumoasă: VIŢA şi MLĂDIŢELE.

"Eu sunt viţa, voi mlădiţele, şi Tatăl Meu este lucrătorul. Precum mlădiţa nu poate să aducă roade de la sine, de nu va fi în viţă, aşa nici voi, de nu veţi fi în Mine. De nu va rămâne cineva întru Mine, se va scoate afară ca mlădiţa şi se va usca, şi o vor aduna şi o vor băga în foc şi va arde".

Aşa cum se usucă mlădiţa dacă nu are sucul viţei, aşa se usucă şi moare sufletul care nu are harul sfinţilor.

Aşa cum lucrătorul viei o curăţeşte, o ajută ca să aducă roade, aşa ne ajută Dumnezeu prin harul ajutător.

Aşa cum copilul ce cade în apă şi nu ştie să înoate, trebuie ajutat să nu se înece, tot aşa sufletul nostru afundat în păcate, trebuie ajutat de harul dumnezeiesc, să nu se osândească.

Noi trebuie să lucrăm cu harul dumnezeiesc.

ÎNTREBĂRI:

  • La ce fel de viaţă dă naştere sufletul împreunat cu trupul?
  • La ce viaţă dă naştere sufletul împreunat cu Dumnezeu?
  • Prin ce avem viaţa suprafirească?
  • Ne putem mântui fără viaţa supra­firească în suflet?
  • Prin ce primim în suflet viaţa suprafirească?
  • Ce ase­mănare ne dă Isus, ca să înţelegem harul dumnezeiesc?
© Editura Viaţa Creştină, str. Moţilor, nr. 26, RO-400001-Cluj-Napoca, www.viata-crestina.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *