Meniu

Porunca a 2-a şi a 3-a dumnezeiască

Lecţia a 14-a
PORUNCĂ A DOUA DUMNEZEIASCĂ
"SĂ NU IEI NUMELE LUI DUMNEZEU ÎN DEŞERT"

 

Ce ne PORUNCEŞTE porunca a doua dumnezeiască?

Porunca a doua dumnezeiască ne PORUNCEŞTE să cinstim numele lui Dumnezeu, Tatălui nostru ceresc. Aşa zicem în Tatăl nostru: "sfinţească-se numele Tău".

Ce ne OPREŞTE porunca a doua dumnezeiască?

Porunca a doua dumnezeiască ne OPREŞTE:

  1. Să jurăm strâmb sau fără trebuinţă.
  2. Să înjurăm numele Domnului.
  3. Să călcăm făgăduinţele aduse lui Dumnezeu.

1. – Cine JURĂ, cheamă pe Dumnezeu, care toate le ştie şi le vede, să-i fie martor că spune adevărul.

Să ne ferim de jurăminte pe degeaba şi de jurăminte strâmbe.

2. – Acela ÎNJURĂ, care grăieşte necuviincios despre Dumnezeu, despre Sfinţi s-au lucruri sfinte.

Moise a poruncit să fie ucis cu pietre un om, care într-o ceartă a suduit pe Dumnezeu.

Oamenii care înjură, aceia scuipă şi pălmuiesc faţa sfântă a lui Isus.

Înjurătura este graiul celor din iad.

3. – Făgăduinţa sau VOTUL este când ne legăm tare să facem ceva în cinstea lui Dumnezeu. Ne legăm să ţinem post, să dăm slujbe sau să intrăm în mănăstire.

Votul este plăcut lui Dumnezeu, pentru că este o jertfă în cinstea Lui. Călcarea făgăduinţei sau a votului este păcat.

PORUNCA A TREIA DUMNEZEIASCĂ
"ADU-ŢI AMINTE SĂ SFINŢEŞTI ZIUA DOMNULUI"

 

Ziua Domnului este ziua de duminică. La evrei, aceasta era ziua de sâmbătă. Creştinii sfinţesc duminica pentru că atunci a înviat Isus şi atunci s-a pogorât Spiritul Sfânt. Apostolii au schimbat ziua sâmbetei în ziua duminicii, cu putere de la Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu.

Cum sfinţim ziua Domnului?

Ziua Domnului o sfinţim aducându-ne aminte că Dumnezeu este Făcătorul nostru şi Stăpânul nostru. Atunci nu lucrăm şi trebuie să ascultăm Sfânta Liturghie.

Din şapte zile, Dumnezeu ne-a dat şase zile ,şi numai una şi-a ţinut-o pentru Sine. Cine lucrează duminica şi în sărbători, fură ziua Domnului. În aceste zile sfinte trebuie să avem grijă de suflet, care este mai preţios decât trupul.

Atunci când este mare nevoie şi nu se poate amâna lucrul fără mare pagubă, Biserica poate dezlega să se lucreze duminica şi în sărbători.

DE CITIT:

Era o zi de sărbătoare. Prin faţa bisericii trecea un om cu carul încărcat. "Măi, frate, îi strigă un bun creştin, care mergea la Sfânta Slujbă, opreşte, că ai călcat cu carul peste ceva" . Cărăuşul opreşte şi nu vede nimic. "Ai călcat, îi zice creştinul bun, peste a treia poruncă a lui Dumnezeu. Ai grijă să nu calce şi carul peste tine". Dar aşa a şi fost. Peste câteva zile i s-au speriat caii înhămaţi la căruţă şi au trecut peste el. Mai înainte de-a muri şi-a adunat copiii şi le-a zis: "Fii mei, nu lucraţi duminica şi în sărbători, ci mergeţi la Sfânta Slujbă, să nu păţiţi ca mine. Cinstiţi porunca a treia dumnezeiască".

© Editura Viaţa Creştină, str. Moţilor, nr. 26, RO-400001-Cluj-Napoca, www.viata-crestina.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *