Meniu

Despre Biserică

Lecţia a 9-a
DESPRE BISERICĂ

 

La început Biserica avea puţinii credincioşi. Numărul lor a crescut foarte repede. Astăzi Biserica Catolică are mai mult de un miliard de credincioşi.

De la început Biserica a fost prigonită de duşmani, care voiau să o nimicească; uneori lovind crud în Episcopi, preoţi şi credincioşi, alteori făcând legi împotriva legilor Evangheliei. Multe milioane de creştini au murit pentru credinţa şi dragostea lor faţă de Isus. Ei se numesc martiri sau mucenici. Biserica Catolică nu poate fi nimicită. Ea va rămâne până la sfârşitul veacurilor.

Împăraţii romani i-au prigonit pe creştini vreme de 250 de ani. Împăratul Constantin cel Mare a oprit persecuţiile împotriva creştinilor. De aceea pe El Dumnezeu l-a învrednicit să vadă o cruce pe cer şi să audă un glas: "În acest semn vei învinge".

Ereticii

Între fiii Bisericii au fost unii care l-au urmat pe Iuda şi s-au îndepărtat de credinţa dreaptă sau chiar şi-au lepădat-o.

Biserica Catolică e ca un pom frumos care aduce roade de fapte bune şi sfinţenie. Aceia care se îndepărtează de credinţă sunt ramuri stricate, înnegrite şi uscate. Aceştia sunt ereticii. Cei care leapădă credinţa sunt necredincioşi. Ei sunt ramuri rupte de pom, bune pentru foc. Aceştia au făcut ca Iuda. Ei sunt oile rătăcite afară de staulul lui Isus.

Sunt mulţi oameni care au rămas păgâni, adică nu au credinţă în Isus şi în Dumnezeu. Păgânii cred în fel de fel de închipuiri şi se închină la tot felul de lucruri.

Misionarii

Biserica Catolică trimite printre păgâni mulţi preoţi, că­lugări şi călugăriţe, pentru ca să-i creştineze. Aceştia sunt MI­SIONARII.

Departe de părinţi, misionarii merg printre aceşti oameni, ca să le predice Evanghelia, să-i mântuiască. Adesea, mulţi misionari sunt chinuiţi şi ucişi.

În fiecare an se adună ajutoare pentru misionari. Să dăm întotdeauna ceva din avutul nostru, oricât de puţin ar fi el. Aşa-i ajutăm şi noi pe misionari la mântuirea sufletelor.

Trupul Spiritual al lui Isus

Toţi creştinii catolici sunt uniţi între ei ca mădularele trupului. Capul este Isus.

Aceia care sunt în ceruri se roagă pentru noi.

Aceia care sunt pe pământ trebuie să se roage unul pen­tru altul şi pentru cei din purgatoriu.

Biserica şi credincioşii ei formează trupul spiritual al lui Isus. Suntem cu toţii Familia lui Isus, fraţii şi surorile Lui.

De aceea trebuie să-i ajutăm pe preoţi prin rugăciuni, prin jertfe şi să ne ajutăm unul pe altul, adunându-ne în Societăţi evlavioase.

Cine nu are Biserica de Mamă, nici pe Dumnezeu nu-l are de Tată!

ÎNTREBĂRI:

 • Avea Biserica mulţi credincioşi la început?
 • Câţi credincioşi are azi Biserica Catolică?
 • Ce s-a întâmplat cu Biserica la început?
 • Cine sunt martirii?
 • Ce a făcut împăratul Constantin cel Mare?
 • Cu ce se aseamănă Biserica Catolică?
 • Cine sunt ereticii?
 • Ce face Bise­rica Catolică pentru păgâni?
 • Cine sunt misionarii?
 • Cine sunt creştinii catolici între ei?
 • Ce trebuie să facă unul pentru altul?
 • Cum îi ajutăm pe preoţi?
© Editura Viaţa Creştină, str. Moţilor, nr. 26, RO-400001-Cluj-Napoca, www.viata-crestina.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *