Meniu

Spovedirea păcatelor

Lecţia a 26-a
SPOVEDIREA PĂCATELOR

 

Preotul, ca să dezlege păcatele noastre, trebuie să le cunoască. Preotul ne cunoaşte păcatele numai dacă noi i le spunem.

Mărturisirea păcatelor la preot, ca să primim dezlegare de ele, se numeşte SPOVEDIREA păcatelor.

Preotul este medicul sufletului nostru. Păcatele sunt ră­nile şi bolile de moarte ale sufletului. De aceea, când ne spovedim trebuie să spunem preotului toate păcatele de moarte şi cam de câte ori le-am făcut.

Dacă ai dat afară din sân, 10 şerpi veninoşi, dar mai ţii unul, acela te poate muşca de moarte. Aşa şi cu păcatele de moarte: dacă ai spovedit 10, dar ai ascuns unul, sufletul rămâne mort. Vai de acela care ascunde păcatele în Sfânta Spovedanie!

Dacă ascundem cu voia, un păcat de moarte şi nu-l spunem, atunci l-am minţit pe Dumnezeu şi nu ni se iartă nici un păcat. Ba, mai mult, facem încă un păcat: sacrilegiul. Atunci trebuie să ne spovedim din nou toate păcatele, inclusiv pe acela, pentru că am minţit în spovedanie.

Când ne spovedim să fim cu credinţă, căci Dumnezeu e bun şi ne iartă. Să nu ne fie teamă de preot. Preotul trebuie să ţină ascuns tot ce ştie din Sfânta Spovedanie, chiar dacă ar fi ameninţat cu moartea. Preotul mai bine moare decât să spună vreun lucru auzit în spovedanie.

Spovedania este primită dacă am uitat vreun păcat. Pe ace­sta îl vom spune la altă spovedanie.

ÎNTREBĂRI:

  • Ce este spovedirea păcatelor?
  • Care păcate trebuie spovedite preotului?
  • Ce se întâmplă dacă ascundem cu voia un păcat?
  • De ce nu trebuie să ne fie teamă de preot?
  • Este primită Sfânta Spove­danie, dacă am uitat un păcat?

Canonul

Să ne amintim de fiul risipitor. El se întoarce cu pă­rere de rău de păcate şi spune tatălui său: "Nu sunt vred­nic să mă mai numeşti fiul tău, primeşte-mă ca pe una dintre slugile tale". Fiul risipitor a înţeles că atunci când ai fă­cut un rău şi vrei să ţi se ierte, trebuie să primeşti o pe­deapsă.

Ce este Canonul?

Canonul este pedeapsa pe care ne-o dă preotul pentru păcatele spovedite.

Prin canon reparăm vătămarea adusă lui Dumnezeu şi întoarcem paguba pe care am făcut-o aproapelui.

Cât e de bun Dumnezeu!

Noi am fi vrednici de focul iadului, însă Dumnezeu, prin preoţii Săi, ne iartă şi ne pedepseşte atât de uşor, ca să ştim că tot păcatul se pedepseşte în lumea aceasta sau în cea­laltă.

Canonul este făcut din rugăciuni, posturi, milostenii şi alte fapte bune.

După ce ne-a dat canonul pentru păcate, preotul ne DEZ­LEAGĂ de toate păcatele, iar sufletul nostru se face alb ca lumina. Cu adevărat Sfânta Pocăinţă este scândura de scăpare de la înec!

Indulgenţele

Noi avem faţă de Dumnezeu multe datorii de plătit, adi­că multe pedepse de suferit pentru păcatele dezlegate.

Ce sunt indulgenţele?

Indulgenţele sunt iertarea pedepselor pentru păcatele mărturisite şi iertate, pe care ne-o dă Biserica în afară de spovedanie, pentru vredniciile lui Isus şi ale Sfinţilor.

Să câştigăm – prin rugăciuni, pelerinaje, ajunuri – multe in­dulgenţe, şi pentru cei care ard în focul Purgatoriului, şi pentru noi, ca să nu ardem acolo.

© Editura Viaţa Creştină, str. Moţilor, nr. 26, RO-400001-Cluj-Napoca, www.viata-crestina.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *