Meniu

Încheietura 12: Cred “În viaţa vecilor…”

Lecţia a 11-a
Încheietura a 12-a – CRED "ÎN VIAŢA
VEACULUI CE VA SĂ FIE. AMIN."

 

Cu moartea se sfârşeşte viaţa aceasta. Apoi începe altă viaţă, fără capăt. Atunci gustăm rodul faptelor noastre. Cei buni vor trăi în Ceruri, să fie fericiţi; iar cei răi vor trăi în Iad, să fie nefericiţi. Culegem după cum am semănat.

Raiul

RAIUL sau Cerul este locul fericirii depline şi fără sfâr­şit, unde ajung sufletele celor ce au murit în harul lui Dumnezeu.

În cer Îl vom vedea pe Dumnezeu faţă la faţă. "Ochiul nostru nu a văzut şi urechile noastre nu au auzit, şi la ini­ma omului nu s-a suit, ceea ce Dumnezeu a gătit celor ce-l iubesc", aşa scrie Sfântul Pavel, care a fost răpit în Rai şi a văzut ce este acolo.

În Rai vom fi cu Isus, cu Sfânta Fecioară, cu îngerii cei frumoşi şi cu toţi sfinţii. Acolo nu va mai fi durere şi nici un necaz.

Ca să ajungem în Rai trebuie să ascultăm învăţăturile preoţilor şi să facem ce ne spune Catehismul.

Trebuie să îndurăm necazurile vieţii şi să nu ne lăsăm duşi de ispite la păcat, ci să zicem cu Sfântul Pavel:

"Durerile ceasului de faţă nu se pot asemăna cu mărirea ce se va arăta pentru noi".

Iadul

IADUL este locul chinului fără sfârşit, unde ajung sufletele celor ce au murit în păcate de moarte.

Nu Dumnezeu ne duce la iad, ci păcatele noastre pedepsite de Dreptatea dumnezeiască.

Chinul cel mai mare al iadului e că sufletul nu se bucură de vederea lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a zis: "Mergeţi de la mine, blestemaţilor". Unde lipseşte Dumnezeu, nu-i nici o mângâiere.

Cei din iad ard în focul veşnic. Ei se îngrozesc de vederea diavolilor, ard de sete, se chinuiesc de foame şi nu au alt nutremânt decât focul.

În suflet apoi muşcă viermele inimii, conştiinţa care spune: L-ai pierdut pe Dumnezeu cu păcatele tale!

Toate aceste chinuri sunt fără sfârşit. Milioane de ani dacă ar trece, şi iadul este încă la început.

Blestemat să fie păcatul, care ne duce în aceste chinuri!

Purgatoriul

PURGATORIUL este locul unde se chinuiesc sufletele celor ce au murit cu păcate uşoare sau cu canonul pentru păcate încă nu de tot împlinit.

Sufletele din Purgatoriu Îl iubesc pe Dumnezeu, dar nu-L pot încă vedea. Ele poartă cu răbdare chinul focului şi alte chinuri, pentru că sunt numai până la o vreme, nu pe vecie.

Purgatoriul se mai numeşte Locul Curăţitor.

Cu rugăciunile noastre putem ajuta sufletele care se chinuiesc în Purgatoriu.

Poate acolo sunt părinţi, fraţi şi neamuri de-ale noastre. Să avem milă faţă de ei şi să ne rugăm, să facem posturi şi slujbe ca să se scape de chinuri şi să ajungă în fericirea veşnică.

După Judecata din urmă nu va mai fi Purgatoriu, numai Rai şi Iad.

"AMIN"

Înseamnă: Aşa este! Adevărat spui, Doamne; şi Aşa să fie! Voia Ta împlinească-se, căci numai aşa e bine.

ÎNTREBĂRI:

 • Ce este Raiul?
 • Cum Îl vom vedea pe Dumnezeu în Rai?
 • Ce scrie Sf. Pavel?
 • Cu cine vom fi în Rai?
 • Ce trebuie să facem ca să ajungem în rai?
 • Cum zicea Sf. Pavel în ispite?
 • Ce este iadul?
 • Cine ne duce la iad?
 • Care este chinul cel mai mare al iadului?
 • Care sunt celelalte chinuri?
 • Câtă vreme ţin chinurile iadului?
 • Ce este Pur­gatoriul?
 • Sufletele din Purgatoriu Îl iubesc pe Dumnezeu?
 • Cum putem ajuta sufletele din Purgatoriu?
 • Va mai fi Purgatoriu după judecata din urmă?
 • Ce însemnă "Amin"?
© Editura Viaţa Creştină, str. Moţilor, nr. 26, RO-400001-Cluj-Napoca, www.viata-crestina.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *