Meniu

Taina Sfântului Maslu şi a Sfintei Preoţii

Lecţia a 29-a
TAINA SFÂNTULUI MASLU

 

Omul care are o moarte sfântă, va ajunge în fericirea cerească. În ceasul morţii puterile noastre sunt mai slabe, iar Satana atunci ne atacă mai mânios. De aceea Isus ne-a dat Sfânta Taină a Maslului, ca să primim prin ea puteri să învingem ispitele diavolului cele mai grele şi să avem un sfârşit creştinesc pentru viaţa noastră.

Sfântul Apostol Iacob, după învăţătura Domnului Isus, scria creştinilor: "De este cineva bolnav între voi, să cheme preoţii Bisericii, şi aceştia să se roage pentru dânsul, ungân­du-l cu untdelemn întru numele Domnului, şi rugăciunea credinţei îl va mântui pe cel bolnav şi-l va întări pe el Dom­nul; şi de va fi făcut păcate, se vor ierta lui".

Ce este Sfântul Maslu?

Sfântul Maslu este acea Taină în care, prin ungerea cu untdelemn şi prin rugăciunea preotului, se dă bolnavului vindecarea sufletească şi uşurare trupească, după cum e bine pentru suflet.

Sfânta Taină a Maslului se dă la casa bolnavului. Preo­tul trebuie să fie chemat devreme la cel bolnav, ca să-i în­tărească sufletul prin Sfântul Maslu, aşa cum e chemat şi medicul trupesc. Sfântul Maslu spală sufletul de toate ră­măşiţele păcatelor, şi dacă bolnavul nu se poate spovedi, Sf. Maslu ţine loc de spovedanie. Cât e de bine să mori du­pă ce ai primit Sfântul Maslu!

TAINA SFINTEI PREOŢII

 

Isus Cristos ne-a lăsat preoţii ca să ne conducă pe ca­lea mântuirii, în împărăţia cerurilor. Fără preoţi am fi ca oile pierdute, fără păstor. Isus le-a zis preoţilor: "Precum m-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi".

Preoţii ţin locul lui Isus între oameni. Când vedem un preot să ne gândim la Isus.

Ce este Sfânta Preoţie?

Sfânta Preoţie este aceea Taină în care se dă bărbatului botezat puterea de a predica cuvântul lui Dumnezeu, de a aduce jertfa Sfintei Liturghii şi de a administra Sfintele Taine.

Preoţii sunt părinţii sufletelor noastre. Ei ne învaţă să-L cunoaştem şi să-L iubim pe Dumnezeu. Ei ne mângâie în neca­zuri. Ei mijlocesc, prin Sfintele Taine şi rugăciuni, între noi şi Dumnezeu.

Preotul are putere să-L aducă pe Isus pe pământ, când să­vârşeşte Sfânta Liturghie. El are puterea de a ierta păcatele şi de a ne scoate de sub puterea Satanei. Nu este pe pământ o putere sufletească mai mare şi mai sfântă decât a preoţilor.

Dacă nu ar fi preoţii între oameni, oamenii s-ar sălbătă­ci. Preoţii sunt lumina lumii; aşa a zis Isus.

Treapta cea mai înaltă a Tainei Sfintei Preoţii este Episcopatul. Episcopul este urmaşul Apostolilor. El dă celor chemaţi, Sfânta Taină a Preoţiei.

Să-i iubim mult pe preoţi şi să cerem de la Isus să ne dea preoţi buni şi sfinţi; să aleagă copiii cei buni ca să fie preoţi.

DE CITIT:

După ce Episcopul a sfinţit un preot, acesta, când să iasă din biserică, se opreşte şi parcă vrea să lase pe cineva nevăzut înaintea lui. Atunci Episcopul îl întreabă ce înseamnă aceasta. Preotul a răspuns: "Dumnezeu mi-a dat darul să văd îngerul meu păzitor. Înainte de a fi preot, îngerul mergea înaintea mea. Astăzi, când să ies, îngerul s-a dat la o parte, ca să ies eu înainte, şi mi-a spus: De când s-a întipărit în tine darul preoţiei, eu m-am făcut slujitorul tău.

Să-i cinstim pe preoţi; ei au puteri mai mari decât îngerii.

© Editura Viaţa Creştină, str. Moţilor, nr. 26, RO-400001-Cluj-Napoca, www.viata-crestina.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *