Meniu

Despre îngeri

28. Ce a mai făcut Dumnezeu afară de lumea văzută?

Afară de lumea văzută, Dumnezeu a făcut și multe duhuri pe care le numim îngeri.

29. Cum erau îngerii când i-a făcut Dumnezeu?

Toți îngerii erau buni și fericiți.

EXPLICAȚIE: 1. Noi știm că lumea există pentru că o vedem. Însă chiar și rațiunea poate cunoaște că se cuvenea ca Dumnezeu afară de lumea materială, să fi făcut și o lume nevăzută. Din Sf. Scriptură și din învățătura Bisericii suntem siguri că Dumnezeu a mai făcut niște ființe fără trup adică niște duhuri, numite Îngeri, care nu numai să-l laude, dar chiar să îndeplinească diferite slujbe în folosul oamenilor. Sf. Scriptură povestește cum un înger a scăpat pe Lot la nimicirea Sodomei; un alt înger a întovărășit pe Tobia într-o lungă călătorie; un înger a vestit nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și a Mântuitorului.

2. Acești îngeri au fost făcuți buni și fericiți, adică nu voiau decât ceea ce voia și Dumnezeu, și aveau tot ce puteau dori.

3. Îngerii, deși n-au trup, totuși noi îi reprezentăm ca niște copii sau tineri nevinovați, spre a ne închipui puțin, cât de frumoși sunt prin harul lui Dumnezeu: le mai adăugăm și aripi pentru a arăta cu câtă iuțeală îndeplinesc voința lui Dumnezeu și cât de iute pot merge dintr-un loc în altul.

Pilde

Îngerii se închină lui Dumnezeu. Abatele Leonțiu, intrând în biserică, a văzut un Înger lângă altar în rugăciune. Cuprins de frică, abatele se gândea să iasă din biserică și să se retragă în chilia sa, dar Îngerul îi zise: – «Nu te teme, îi zice, din ziua de când în acest altar se află Sfântul Sfinților (Prea Sf. Sacrament) eu stau întotdeauna aici ca santinelă de onoare».

(A. lapiee in Ap. C.8)

30. Au rămas toți îngerii buni și fericiți?

Nu toți Îngerii au rămas buni și fericiți, mulți au păcătuit, și de aceea au fost aruncați în Iad.

31. Cum se numesc Îngerii care au păcătuit?

Îngerii care au păcătuit se numesc diavoli sau duhuri necurate.

EXPLICAȚIE: Dumnezeu, făcând pe îngeri, nu i-a pus numaidecât în Paradis, dar a voit să-i încerce dacă erau supuși și ascultători. În această încercare, capul lor, numit Luceafăr, și cu alte cete de îngeri nu s-au supus din mândrie. Atunci Dumnezeu i-a aruncat în Iad. Acești îngeri răi se numesc diavoli, draci, duhuri necurate. Acestea ni le spune Sf. Scriptură. Dumnezeu însă a permis de multe ori ca aceste duhuri să se arate chiar și oamenilor. Diavolii nu ne vreau decât răul.

Pilde

I. Diavolii și eremiții. Împrejurul chiliei Sf. Pacomiu, diavolii făceau atâta zgomot încât păreau că vroiau s-o distrugă cu totul. Sfântul Ilarion nu putea să se pună mai niciodată la rugăciune fără ca diavolii să nu-l necăjească; începeau să latre precum câinii, să ragă, să fluiere, să țipe îngrozitor, numai să-l împiedice a se ruga.

Sf. Abram pustnicul i se arătau înarmați cu securi ca și cum ar fi voit să-i distrugă chilia, câteodată însă, dădeau foc rogojinii pe care se ruga el.

 

II. Sfântul Vianney, Paroh de Ars și diavolul. Mulți sfinți au avut de furcă cu diavolul, dar nici unul mai des decât Sfântul Vianney Paroh d’Ars (oraș în Franța) mort în secolul trecut. Iată cum povestește el că diavolul l-a necăjit pentru întâia oară: – «Întâia dată că diavolul încearcă a mă chinui era pe la 9 seara, pe când eu mă culcam. Trei lovituri tari se auziră în ușa casei mele ca și cum ar fi voit să o spargă.

Numai decât am deschis fereastra și am strigat: Cine-i acolo? Dar n-am văzut pe nimeni; și m-am culcat liniștit, recomandându-mă lui Dumnezeu, Prea Sf. Fecioare și Îngerului păzitor. Nu trecură decât câteva clipe și iarăși se auziră trei lovituri mai tari la ușa de la scară ce dă spre camera mea.

M-am sculat și am strigat din nou: Cine-i acolo? Dar în zadar, nu răspunse nimeni. Deoarece aceste zgomote nu mai încetau, mi-am închipuit că ar fi tâlhari care voiau să fure veștmintele cele scumpe, ce Contele d’Ars le dăruise bisericii. Atunci am chemat doi oameni tari și curajoși ca să doarmă cu mine și să mă ajute în caz de nevoie. Au venit mai multe nopți de-a rândul, au auzit zgomotul, dar nedescoperind nimic, s-au convins că acel zgomot nu venea de la răutatea omenească.

Într-adevăr, auzind într-o noapte de iarnă același zgomot, m-am sculat, am ieșit afară, dar nu am văzut pe nimeni, ba chiar mai mult, n-am văzut nici o urmă pe zăpadă… atunci nu m-am mai îndoit că era diavolul, și lăsându-mă în voia lui Dumnezeu, l-am rugat să-mi fie apărătorul și păzitorul meu în fiecare dată ce dușmanul m-ar fi necăjit din nou».

Acesta a fost numai începutul, căci toată viața acestui Sfânt a fost o luptă neîntreruptă cu diavolii după cum mărturisesc persoanele care l-au cunoscut și au trăit împreună cu dânsul.

32. Cum se numesc Îngerii care ne păzesc pe noi?

Îngerii care ne păzesc pe noi se numesc îngeri păzitori.

33. Ce fac Îngerii păzitori pentru noi?

Îngerii păzitori ne apără sufletul și trupul, se roagă pentru noi și ne îndeamnă la bine.

EXPLICAȚIE: Când ne naștem, Dumnezeu ne și încredințează unui Înger ca să ne păzească atât sufletul cât și trupul; ca să ne conducă la bine și să ne îndepărteze de rău, mai ales de păcat. Pe acești Îngeri îi numim Îngeri păzitori.

Pilde

I. Sfântul Venceslau principele Boemiei. Fiindcă Sfântului Venceslau îi declară război unul din vecinii lui, anume Radislau, el, pentru a nu vărsa sângele supușilor săi, îi propuse a se lupta numai amândoi (un fel de duel). Dar când Radislau înaintă spre Sf. Venceslau, văzu într-o parte și alta a sfântului doi îngeri, care strigară: «Bagă de seamă să nu-l rănești» Radislau, văzând așa ceva, aruncă armele, și, căzând la picioarele sfântului, îi ceru iertare și primi de la el toate condițiile de pace, ce i le puse.

(Breviarul Rom.)

 

II. Un ciobănaș. Sf. Isidor, când era mai mic, păzea oile, dar simțea dorința vie să meargă la biserică și să asculte cât mai des Sf. Liturghie. Temându-se ca nu cumva în lipsa lui oile să facă cuiva vreo pagubă de multe ori se sfia să meargă. Îngerul său păzitor atunci îi apărea și îl trimitea la biserică, rămânând el în locul lui cu oile până când se întorcea de la Sf. Liturghie.

(Viața Sfântului)

Practică: Gândește-te întotdeauna că ești însoțit de Îngerul tău păzitor deși nu-l vezi, ascultă glasul lui, care te îndeamnă în mintea și inima ta ca să faci numai binele, și să nu păcătuiești, pentru a nu-l supăra și astfel să te părăsească.
© Editura Serafica, str. Teiului, nr. 20, RO-611047-Roman, serafica.ofmconv.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată.