Meniu

Despre Mântuitor

Articolul II al Simbolului

46. Cine este Mântuitorul sau Mesia?

Mântuitorul sau Mesia este Fiul unic al lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Cristos.

EXPLICAȚIE: 1. Din pricina păcatului strămoșesc toți oamenii se nasc fără frumusețea cu care Dumnezeu făcuse pe Adam; iar prin păcatele ce le fac ei singuri sunt vrednici de Iad. Din această nenorocire nu puteau să-i scape decât tot Dumnezeu pentru că păcatul era un rău nemărginit. De aceea se cerea și un răscumpărător sau Mântuitor cu vrednicii nemărginite.

Aici învățăm că acest Mântuitor este însuși Fiul lui Dumnezeu, adică a doua Persoană a Sf. Treimi; care se mai numește și Isus Cristos.

47. Ce înseamnă Isus?

Isus înseamnă Mântuitor.

EXPLICAȚIE: Acest nume Isus a fost dat chiar de Dumnezeu la a doua persoană a Sf. Treimi când s-a făcut om. Astfel trimisul ceresc, Arhanghelul Gavril, vestind prea Sf. Fecioare că trebuia să nască pe Mântuitor, zise: «Vei zămisli și vei naște un fiu, pe care îl vei numi Isusel va mântui pe poporul său de păcatele lor» (Mt. 1,12). De aceea înseamnă Mântuitor pentru că a scăpat (a mântuit) lumea de păcat, din robia cea mai grea și nenorocită a Iadului și a deschis porțile raiului. Acest nume cinstit de îngeri și de oameni, iar duhurile necurate, precum, orice rău dispar la pronunțarea lui.

Pildă

Puterea Numelui Isus. Puțin timp după înălțarea la cer a lui Isus, Sf. Petru și Sf. Ioan merseră la templu. La poarta templului stătea zilnic un olog din naștere, acesta văzându-i, le ceru pomană. Petru și Ioan îi ziseră: «ascultă»; ologul crezând că va primi o bună pomană se uită la ei cu cea mai mare atenție, iar Petru îi zise: «N-am nici aur, nici argint, însă ce am îți dau, în numele lui Isus Cristos Nazarineanul, scoală-te și umblă». Și luând-l de mâna dreaptă, îl ridică, și într-o clipă i s-au întărit tălpile și încheieturile și sărind în sus se ridică, și umblând, intră cu dânșii în templu, salutând și lăudând pe Dumnezeu.

(Actele Ap. I. – 8)

48. Ce înseamnă Cristos?

Cristos înseamnă cel uns.

EXPLICAȚIE: Isus a mai fost numit Cristos, pentru întâia oară, de îngerul care vesti păstorilor nașterea Lui: «Astăzi vi s-a născut vouă în cetatea lui David Mântuitorul, care este Cristos Domnul» (Luca 2,11). Cristos înseamnă Cel uns, adică consacrat. În legea veche se ungeau cu untdelemn regii, preoții, profeții. Isus însă este regele cel mai mare, pentru că El, ca Dumnezeu, a făcut cerul și pământul; este preotul și profetul cel mare pentru că El a orânduit Sf. Sacrament și a adus jertfa cea mai mare pe lemnul crucii și pentru că ne-a învățat cele trebuincioase spre a ne putea mântui.

49. Pentru ce Isus Cristos se numește Domnul nostru?

Isus Cristos se numește Domnul nostru pentru că El ne-a făcut, și ne-a răscumpărat prin sângele său.

EXPICAȚIE: Isus Cristos se numește Domnul nostru, adică stăpânul nostru, pentru că el împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt ne-a făcut. Alt drept asupra noastră îl are, pentru că El ne-a scos din robia păcatului, spălându-ne cu sângele său, murind pentru noi. De aceea trebuie să-L cinstim într-un chip deosebit.

Pildă

Vai de cine Îl înjură. Într-o Duminică, pe când credincioșii erau la Vecernie, în biserica Sf. Teodor din Genova, un răutăcios, stând în strada din față, începu a înjura și a blestema Numele lui Cristos în chipul cel mai îngrozitor. Credincioșii, ieșind de la vecernie, treceau pe lângă acel nenorocit îngroziți și compătimindu-l. Deodată el tace, se îngălbenește și cade la pământ ca trăsnit. Cei de față încercau să-i dea ajutor, dar în zadar, el era mort, lovit de mânia lui Dumnezeu.

(L’Eco d’Italia)

Practică: Cinstește Numele preasfânt al lui Isus Cristos. Când se pronunță acest nume pleacă-ți fruntea în semn de supunere. Ferește-te de a-L înjura sau blestema căci acesta este un păcat foarte mare.
© Editura Serafica, str. Teiului, nr. 20, RO-611047-Roman, serafica.ofmconv.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *