Meniu

Micul catehism de pregătire la prima sfântă Împărtăşanie

DESPRE CREDINȚĂ

Cred în Dumnezeu

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul cerului și al pământului, și în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară, a pătimit sub Ponțiu Pilat, s-a răstignit, a murit și s- a îngropat; s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morți, s-a suit la ceruri, șade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, de unde are să vină să judece pe vii și pe morți.

Cred în Duhul Sfânt, sfânta Biserică Catolică, împărtășirea sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică. Amin.

Cele șase adevăruri de crezut

  1. Este numai un singur Dumnezeu.
  2. Dumnezeu este drept: el răsplătește binele și pedepsește răul.
  3. În Dumnezeu sunt trei persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh.
  4. A doua persoană dumnezeiască s-a făcut om pentru ca prin moartea sa pe cruce să răscumpere pe oameni și în veci să-i mântuiască.
  5. Sufletul omului este nemuritor.
  6. Harul lui Dumnezeu este trebuincios pentru mântuirea omului.

Despre Dumnezeu

1. Cine este Dumnezeu?

Dumnezeu este un duh desăvârșit, creatorul cerului și al pământului.

2. Pentru ce numim pe Dumnezeu duh?

Numim pe Dumnezeu duh, pentru că este o ființă care are minte și voință, dar nu are trup și de aceea nu-l putem vedea.

3. Pentru ce este Dumnezeu desăvârșit?

Dumnezeu este desăvârșit, pentru că are toate însușirile cele bune fără număr și fără măsură.

4. Cum este Dumnezeu?

Dumnezeu este veșnic, pretutindeni, atotștiutor, atotputernic, sfânt și drept.

5. Pentru ce este Dumnezeu veșnic?

Dumnezeu este veșnic, pentru că nu are început și nici nu va avea sfârșit.

6. Unde este Dumnezeu?

Dumnezeu este pretutindeni: în cer, pe pământ și în tot locul.

7. Știe și vede Dumnezeu toate?

Da, Dumnezeu știe și vede toate: el este atotștiutor.

8. Poate Dumnezeu să facă toate?

Da, Dumnezeu poate face tot ce voiește: el este atotputernic.

9. Este Dumnezeu sfânt?

Da, Dumnezeu este sfânt: el iubește binele și urăște răul.

10. Este Dumnezeu drept?

Da, Dumnezeu este drept: el răsplătește binele și pedepsește răul.

11. Câte persoane sunt în Dumnezeu?

În Dumnezeu sunt trei persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh.

12. Este fiecare persoană Dumnezeu adevărat?

Da, fiecare persoană este Dumnezeu adevărat.

13. Sunt mai mulți dumnezei?

Nu sunt mai mulți dumnezei. Cele trei persoane formează un singur Dumnezeu.

14. Prin ce semn arătăm credința noastră în Sfânta Treime?

Noi arătăm credința noastră în Sfânta Treime prin Semnul sfintei cruci.

Despre îngeri și cei dintâi oameni

15. Ce a făcut Dumnezeu afară de lumea văzută?

Afară de lumea văzută, Dumnezeu a făcut și multe duhuri pe care le numim îngeri.

16. Cum erau îngerii când i-a făcut Dumnezeu?

Toți îngerii erau buni și fericiți.

17. Au rămas toți îngerii buni și fericiți?

Nu toți îngerii au rămas buni și fericiți: mulți au păcătuit și de aceea au fost aruncați în iad.

18. Cum se numesc îngerii care au păcătuit?

Îngerii care au păcătuit se numesc diavoli sau duhuri necurate.

19. Cum se numesc îngerii care ne păzesc pe noi?

Îngerii care ne păzesc pe noi se numesc îngeri păzitori.

20. Ce fac îngerii păzitori pentru noi?

Îngerii păzitori ne apără sufletul și trupul, se roagă pentru noi și ne îndeamnă la bine.

21. Cum se numeau cei dintâi oameni?

Cei dintâi oameni se numeau Adam și Eva.

22. Cum l-a făcut Dumnezeu pe Adam?

Dumnezeu l-a făcut pe Adam din pământ, i-a dat un suflet nemuritor și l-a așezat în raiul pământesc sau paradis.

23. Cum erau la început cei dintâi oameni?

La început cei dintâi oameni erau buni: ei erau sfinți și drepți.

24. Au rămas Adam și Eva buni?

Adam și Eva n-au rămas buni: eu au păcătuit și au fost alungați din paradis.

25. Ce păcat au făcut Adam și Eva?

Adam și Eva au păcătuit, neascultând de porunca lui Dumnezeu.

26. Acest păcat a dăunat numai primilor oameni?

Acest păcat nu a dăunat numai primilor oameni, ci a trecut la toți oamenii.

27. Cum se numește acest păcat?

Acest păcat se numește păcatul strămoșesc.

28. Ce s-ar fi întâmplat cu oamenii dacă Dumnezeu n-ar fi avut milă de ei?

Dacă Dumnezeu n-ar fi avut milă de oameni, nici un om nu s-ar fi putut mântui.

29. Cum a avut Dumnezeu milă de oameni?

Dumnezeu a avut milă de oameni, făgăduind și trimițând un Mântuitor.

Despre Mântuitor

30. Cine este Mântuitorul sau Mesia?

Mântuitorul sau Mesia este Fiul unic al lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Cristos.

31. De la cine a primit Fiul lui Dumnezeu firea omenească?

Fiul lui Dumnezeu a primit firea omenească de la sfânta Fecioară Maria, prin puterea Duhului Sfânt.

32. Cum se numește acest mister?

Acest mister se numește Întruparea Fiului lui Dumnezeu.

33. Unde s-a născut Isus Cristos?

Isus Cristos s-a născut la Betleem, într-un grajd sărac.

34. Cum se numește Mama lui Isus?

Mama lui Isus se numește Maria.

35. Cine este Sfântul Iosif?

Sfântul Iosif este soțul sfintei Fecioare Maria și purtătorul de grijă al lui Isus.

36. Când sărbătorim nașterea lui Isus Cristos?

Sărbătorim nașterea lui Isus Cristos în ziua de Crăciun, la 25 decembrie.

37. Unde a trăit Isus Cristos în copilăria sa?

Isus Cristos în copilăria sa a trăit la Nazaret și a fost supus părinților săi.

38. Ce s-a întâmplat când Isus Cristos avea treizeci de ani?

Când Isus avea treizeci de ani a fost botezat de sfântul Ioan Botezătorul în râul Iordan.

39. Ce a făcut Isus Cristos după ce a fost botezat?

Isus Cristos după ce a fost botezat, a ales doisprezece apostoli, a predicat evanghelia și a făcut multe minuni.

40. Unde a murit Isus Cristos?

Isus Cristos a murit pe muntele Calvar.

41. Cât a stat trupul lui Isus în mormânt?

Trupul lui Isus a stat în mormânt trei zile.

42. Când sărbătorim învierea lui Isus?

Noi sărbătorim învierea lui Isus Cristos la Paști.

43. Când s-a înălțat Isus Cristos la cer?

Isus Cristos s-a înălțat la cer la patruzeci de zile după învierea sa.

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *