Meniu

Micul catehism de pregătire la prima sfântă Împărtăşanie

DESPRE SACRAMENTE

1. Un sacrament sau o taină este un semn văzut, orânduit de Isus Cristos, prin care dobândim harul nevăzut pentru sfințirea sufletelor noastre.

2. Care sunt cele șapte sacramente orânduite de Isus Cristos?

Cele șapte sacramente sunt:

 1. Botezul;
 2. Mirul;
 3. Euharistia;
 4. Pocăința;
 5. Maslul;
 6. Preoția;
 7. Căsătoria.

Despre Botez

3. Ce este Botezul?

Botezul este cel dintâi și cel mai trebuincios sacrament prin care ni se iartă păcatul strămoșesc și toate păcatele făcute înainte de Botez și devenim creștini.

4. De ce Botezul este cel dintâi sacrament?

Botezul este cel dintâi sacrament, pentru că înainte de Botez nu putem primi nici un alt sacrament.

5. Pentru ce Botezul este cel mai trebuincios sacrament?

Botezul este cel mai trebuincios sacrament, pentru că fără Botez nimeni nu se poate mântui.

6. Ce dobândim prin sacramentul Botezului?

a) Prin sacramentul Botezului dobândim harul sfințitor prin care ni se iartă păcatul strămoșesc și toate celelalte păcate.

b) Botezul ne face fii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai împărăției cerurilor.

7. Cine dă sacramentul Botezului?

Preotul dă sacramentul Botezului, dar în caz de nevoie îl poate da orice om.

8. Cum se botează la nevoie?

La nevoie se botează astfel: cel care botează toarnă apă pe capul celui care primește Botezul și, în același timp, zice: "N…, eu te botez în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh".

Despre Euharistie

9. Ce este sfânta Euharistie?

Sfânta Euharistie este un sacrament care cuprinde adevăratul trup și sânge al lui Isus Cristos, sub chipul pâinii și al vinului, pentru hrana sufletului nostru.

10. Cui i-a dat Isus Cristos puterea de a preface pâinea și vinul în trupul și sângele său?

Isus a dat această putere apostolilor, când le-a zis: "Faceți aceasta în amintirea mea!".

11. La cine a trecut această putere de la apostoli?

Această putere a trecut de la apostoli la episcopi și preoți.

12. Pentru ce a rânduit Isus Cristos sfânta Euharistie?

Isus a rânduit sfânta Euharistie:

 • spre a se jertfi pentru noi la sfânta Liturghie;
 • spre a ni se da în sfânta Împărtășanie ca hrană pentru sufletele noastre.

13. Ce este sfânta Liturghie?

Sfânta Liturghie este jertfa Noului Testament în care Domnul nostru Isus Cristos, sub chipul pâinii și al vinului, se jertfește Tatălui său ceresc, prin mâinile preotului.

14. Ce se cere de la noi pentru a putea primi cu vrednicie sfânta Împărtășanie?

Pentru a primi cu vrednicie sfânta Împărtășanie se cer patru lucruri:

 1. Să știm și să credem că în sfânta Împărtășanie primim adevăratul trup și sânge al lui Isus Cristos;
 2. Să fim fără păcat de moarte;
 3. Să nu mâncăm și să nu bem cel puțin o oră înainte de a ne împărtăși;
 4. Să ne rugăm înainte și după primirea sfintei Împărtășanii.

15. Ce păcat face acela care se împărtășește știindu-se vinovat de vreun păcat de moarte?

Acela care se împărtășește știindu-se vinovat de vreun păcat de moarte face un păcat mare, numit sacrilegiu.

Despre Spovadă

16. Ce este Spovada sau Pocăința?

Spovada sau Pocăința este un sacrament prin care ni se iartă păcatele.

17. Când a orânduit Isus Cristos sacramentul Pocăinței?

Isus a orânduit sacramentul Pocăinței după învierea sa, când a zis apostolilor: "Primiți pe Duhul Sfânt, cărora le veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține vor fi ținute".

18. La cine a trecut de la apostoli puterea de a ierta păcatele?

Puterea de a ierta păcatele a trecut de la apostoli la episcopi și la preoți.

19. Câte lucruri se cer ca să primim cu vrednicie sacramentul Pocăinței?

Ca să primim cu vrednicie sacramentul Pocăinței se cer cinci lucruri:

 1. Cercetarea cugetului;
 2. Căința;
 3. Propunerea;
 4. Mărturisirea păcatelor;
 5. Îndestularea sau pocăința.

20. Cum facem cercetarea cugetului?

Facem cercetarea cugetului, întrebându-ne cum și de câte ori am păcătuit împotriva poruncilor lui Dumnezeu și ale Bisericii.

Cercetarea cugetului

Când m-am spovedit ultima dată?
Am uitat sau am ascuns vreun păcat de moarte la Spovadă?
M-am rugat dimineața și seara?
Am spus în zadar numele lui Dumnezeu, al sfinților sau al lucrurilor sfinte?
Am înjurat?
Am lipsit din vina mea de la sfânta Liturghie în zilele de duminică sau în sărbătorile de poruncă?
Am venit prea târziu la sfânta Liturghie?
Am fost cuminte în biserică? Am râs? Am vorbit? Am ascultat de părinți și de mai-marii mei?
Am fost obraznic și încăpățânat față de ei?
M-am rugat pentru părinți și mai-marii mei?
M-am certat cu alții? M-am bătut?
Am avut ură sau mânie pe cineva?
Am dorit rău cuiva?
Am râs de oamenii sărmani, infirmi sau bătrâni?
M-am gândit de bunăvoie la lucruri necurate?
Am dorit să văd sau să fac lucruri necurate?
Am rostit lucruri necurate?
Am ascultat cu plăcere astfel de vorbe?
Am făcut fapte necurate?
Am furat?
Am dat înapoi lucrul furat?
Am făcut pagubă cuiva? Am înșelat pe cineva? Am îndemnat sau ajutat pe alții să fure?
Am spus minciuni?
Am pârât pe alții?
Am făcut pagubă cuiva cu vorbele mele?
Am mâncat din vina mea carne în zilele oprite?
M-am spovedit des?
Am primit des sfânta Împărtășanie?
Am fost mândru, ambițios?
M-am bucurat de răul altuia?
Am făcut mofturi la masă?
Am fost leneș?
Mi-am scris și învățat lecțiile?
Ce alte greșeli am mai făcut?

21. Ce este căința?

Căința este durerea sufletului și ura împotriva păcatelor făcute, cu propunerea de a nu mai păcătui.

22. Ce este propunerea?

Propunerea este voința tare de a ne îndrepta viața și de a nu mai face nici un păcat.

23. Cum se face mărturisirea?

La intrarea în confesional ne așezăm în genunchi, facem Semnul sfintei cruci și spunem: "Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul și ție părinte, păcatele mele. M-am spovedit… (aici spunem când ne-am spovedit ultima dată), de atunci am făcut următoarele păcate,…" mărturisim sincer păcatele și când am terminat spunem: "Mă învinuiesc și de păcatele de care nu-mi aduc aminte, cer iertare de la Dumnezeu, iar de la tine, părinte, pocăință și dezlegare". Ascultăm pocăința preotului, apoi spunem Actul de căință.

Act de căință

Doamne Dumnezeul meu, mă căiesc din toată inima, de toate păcatele mele și le urăsc mai mult decât orice lucru, pentru că prin ele am pierdut harul tău și împărăția cerului și m-am făcut vrednic de pedeapsa veșnică a iadului; dar mai mult mă căiesc, pentru că, păcătuind, te-am mâniat pe tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu, atât de mare și atât de bun. Pentru aceasta mă hotărăsc, cu ajutorul harului tău, să nu mai păcătuiesc și să fug de orice prilej de păcat. Amin.

Preotul dă dezlegare spunând: "ar eu te dezleg de păcatele tale, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh".
Penitentul: "Amin"!
Preotul: "Lăudați pe Domnul pentru că este bun".
Penitentul: "Veșnică este îndurarea lui".
Preotul: "Domnul ți-a iertat păcatele. Mergi în pace!"

După ieșirea de la Spovadă urmează rugăciunea de mulțumire și împlinirea pocăinței date de duhovnic.

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *