Meniu

Păcatele şi Virtuţile

Lecția a 21-a
PĂCATELE ȘI VIRTUȚILE

 

Păcatele sunt lanțurile de care trage Satana sufletul nostru în iad.

Sunt ȘAPTE PĂCATE MARI, ca șapte capete de fiare din care se nasc multe alte păcate. Acestea se numesc PĂCATELE CAPITALE.

Ele sunt:

 • MÂNDRIA sau trufia, care-l face pe om să se iubească peste măsură și să-i ia în râs pe alții. Fariseul a fost trufaș, mândru, iar vameșul a fost smerit. Isus a zis: "Învățați de la Mine, că sunt smerit cu inima". "Domnul stă împotriva celor mândri".
 • ZGÂRCENIA, care ne face să iubim peste măsură lucru­rile pământești, mai cu seamă banii. Iuda a fost zgârcit; bogatul nebun și bogatul care nu a dat nimic săracului La­zăr, încă au fost zgârciți. Isus a zis să dăm săracilor, ca să ne adunăm comoară în ceruri. Să fim darnici!
 • NECURĂȚIA ne face să căutăm desfătări trupești. Ne­curăția l-a îndemnat pe fiul risipitor să fugă de-acasă și l-a făcut să ajungă din bogat, porcar. Isus a zis: "Fericiți cei curați cu inima". "Domnul iubește curăția inimii".
 • PIZMA ȘI MÂNIA, care ne fac să ne pară rău de binele altuia și să ne pară bine de răul lui. Mânia ne împinge la răzbunare. Cain a fost pizmaș și mânios pe Abel, căci lui Abel i-a primit Dumnezeu jertfa, iar pe a lui nu a primit-o. Isus a zis: "Învățați de la Mine, că sunt blând cu inima".
 • LACOMIA ne face să mâncăm și să bem peste măsură. Ea duce la beție, care împinge pe om la cele mai rușinoase fărădelegi. Esau, din lăcomie, și-a vândut dreptul de primul născut. Beția l-a dus pe Irod la desfrâu și l-a făcut să taie capul Sfântului Ioan Botezătorul. Isus a zis: "Nu vă gân­diți ce să mâncați și ce să beți. Tatăl nostru ceresc știe de ce aveți trebuință". Să fim cumpătați!
 • LENEA este dragostea nemăsurată după odihnă și ne face să nu ne împlinim lucrul. Dumnezeu a zis: "Cu sudoarea frunții tale să mănânci pâinea". Lenea este rugina sufletului. Să avem curaj și să fim harnici!

În fiecare dintre noi este sămânța rea a păcatelor capi­tale. Eu nu trebuie s-o las să crească, ci trebuie să cultiv semănătura bună a virtuților.

VIRTUȚILE

 

Ce este virtutea?

Virtutea este puterea sufletului prin care facem ceea ce este bine și luptăm împotriva a ceea ce este rău.

Virtuțile ne duc în rai.

Virtuțile care ne leagă mai strâns de Dumnezeu, sunt: CREDINȚA, NĂDEJDEA și DRAGOSTEA. Acestea se numesc virtuți dumnezeiești.

Virtuțile care ne leagă mai strâns de oameni, ca să trăim după voia lui Dumnezeu, sunt: ÎNȚELEPCIUNEA, DREPTATEA, TĂRIA SUFLETULUI și CUMPĂTUL. Acestea se numesc virtuți morale.

Virtuțile ne fac plăcuți lui Dumnezeu și oamenilor. Ele sunt ca o haină frumoasă, care îmbracă sufletul.

Virtuțile sunt armele împotriva celor șapte păcate capitale.

"Virtutea este podoaba celor tineri".

ÎNTREBARI:

 • Cu ce asemănăm păcatele (privește la prima imagine)?
 • Câte păcate mari sunt și care anume?
 • Unde ne duc virtuțile?
 • Care ne leagă mai strâns de Dumnezeu?
 • Dar de oameni?

© Editura Viaţa Creştină, str. Moţilor, nr. 26, RO-400001-Cluj-Napoca, www.viata-crestina.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată.