Meniu

Catehismul Romano-Catolic


Introducere

 
Partea I: Despre Simbolul credinţei

 1. Despre Dumnezeu
 2. Despre Sfânta Treime
 3. Despre facerea lumii
 4. Despre îngeri
 5. Despre cei dintâi oameni şi despre păcatul strămoşesc
 6. Despre Mântuitor
 7. Despre Întruparea Fiului lui Dumnezeu
 8. Despre patima, moartea, învierea şi înălţarea la cer a lui Isus Cristos
 9. Despre judecata particulară şi judecata universală
 10. Despre Sfântul Duh
 11. Despre Biserică şi Împărtăşirea Sfinţilor
 12. Despre iertarea păcatelor
 13. Despre învierea morţilor şi viaţa veşnică

 
Partea a II-a: Despre poruncile lui Dumnezeu şi ale Bisericii

 1. Despre poruncile de căpetenie
 2. Despre poruncile lui Dumnezeu în general
 3. Despre porunca 1 a lui Dumnezeu
 4. Despre porunca a 2-a a lui Dumnezeu
 5. Despre porunca a 3-a a lui Dumnezeu
 6. Despre porunca a 4-a a lui Dumnezeu
 7. Despre porunca a 5-a a lui Dumnezeu
 8. Despre poruncile a 6-a şi a 9-a ale lui Dumnezeu
 9. Despre poruncile a 7-a şi a 10-a ale lui Dumnezeu
 10. Despre porunca a 8-a a lui Dumnezeu
 11. Despre poruncile Bisericii în general
 12. Despre porunca 1 a Bisericii
 13. Despre porunca a 2-a a Bisericii
 14. Despre porunca a 3-a, a 4-a şi a 5-a a Bisericii
 15. Despre sfaturile evanghelice

 
Partea a III-a: Despre sacramente

 1. Despre har
 2. Despre sacramente în general
 3. Despre Botez
 4. Despre Mir sau Confirmaţiune
 5. Despre sfânta Euharistie
 6. Despre sfânta jertfă a liturghiei
 7. Despre sfânta Cuminecătură sau Împărtăşanie
 8. Despre Pocăinţă sau Spovadă
 9. Despre cercetarea cugetului
 10. Despre căinţă şi propunere
 11. Despre mărturisire sau spovadă şi despre pocăinţă (îndestulare)
 12. Despre indulgenţă
 13. Despre maslu
 14. Despre preoţie
 15. Despre căsătorie
 16. Despre sacramentalii

 
Partea a IV-a: Despre rugăciune

 1. Despre rugăciune în general
 2. Despre Rugăciunea domnească
 3. Despre salutarea îngerească

 
Adaos

 1. Despre principalele feluri de păcate
 2. Despre lucrurile de pe urmă ale omului
 3. Despre faptele de milostenie despre care vom fi întrebaţi în ziua judecăţii
 4. Despre virtuţi şi despre cele opt fericiri

 
Rugăciunile şi învăţăturile cele mai importante

 1. Semnul sfintei cruci
 2. Rugăciunea domnească
 3. Salutarea îngerească
 4. Doxologia
 5. Crezul apostolic
 6. Principalele adevăruri de credinţă
 7. Cele şapte sacramente
 8. Cele zece porunci ale lui Dumnezeu
 9. Cele cinci porunci ale Bisericii
 10. Act de credinţă
 11. Act de nădejde
 12. Act de iubire
 13. Act de căinţă
 14. Pentru ca să dobândim iertarea păcatelor
 15. Pentru ca să primim Sfânta Împărtăşanie
 16. Rugăciune înainte de spovadă
 17. Cercetarea conştiinţei
 18. Act de căinţă şi propunere
 19. Mărturisirea păcatelor
 20. Rugăciune după spovadă


© Editura Arhiepiscopiei
Romano-Catolice de Bucureşti

str. G-ral Berthelot, nr. 19,
RO-0101164-Bucureşti,
Tel.: 021/2015411
Fax: 021/2015481
E-mail: editura.arcb@gmail.com
www.arcb.ro

Anul apariţiei: 1991
Număr de pagini: 126
Format: 10cmx14cm

Comandaţi online catehismul!

„Micul catehism”
© Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti
Apărut în 1991


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *