Meniu

Scurtă prezentare a credinţei catolice

50 de explicaţii date fraţilor de altă convingere religioasă

 

Introducere

I. Despre Sfânta Scriptură

 1. Biblia trebuie s-o înţeleagă fiecare după voinţa sa.
 2. De ce protestanţii îl numesc Iehova pe Dumnezeu?
 3. Ce diferenţă există între o Biblie protestantă şi una catolică?

 

II. Despre sfânta Fecioară Maria

 1. Pentru a se mântui, creştinii nu au nevoie de mijlocirea sfintei Fecioare Maria.
 2. De ce trebuie să o venerăm pe sfânta Fecioară Maria?
 3. Sfânta Fecioară Maria este Mama lui Dumnezeu. Oare Dumnezeu a avut început?
 4. Sfânta Fecioară Maria a avut mai mulţi fii, pentru că Evanghelia numeşte diferiţi oameni „fraţii lui Isus”.
 5. Câţi fii a avut sfânta Fecioară Maria, având în vedere că Biblia spune că Isus a fost primul său fiu?
 6. Catolicii cred că sfânta Fecioară Maria este o zeiţă.
 7. De ce sfânta Fecioară Maria are un rol atât de important în confesiunea catolică?
 8. Biblia o numeşte vreodată pe sfânta Fecioară Maria „Mama lui Dumnezeu”?
 9. Dacă sfânta Fecioară Maria nu este zeiţă, de ce i se cer favoruri?
 10. Isus Cristos nu doreşte ca noi să-i cerem haruri prin mijlocirea sfintei Fecioare Maria.
 11. Nu trebuie să recurgem la sfânta Fecioară Maria, pentru că Isus Cristos este singurul Mijlocitor.

 

III. Despre sfinţi

 1. Catolicii adoră statuile şi sfinţii.
 2. Biblia interzice închinarea la statui. Deci catolicii nu respectă această poruncă atunci când se roagă în faţa statuilor.
 3. Dacă sfântul Paul afirmă: „Unul singur este mijlocitor între Dumnezeu şi oameni” (1Tim 2,5), de ce catolicii se roagă la sfinţi?
 4. Dacă Domnul porunceşte să nu ne închinăm înaintea niciunui alt Dumnezeu, de ce catolicii îngenunchează în faţa statuilor?
 5. Ucenicii apostolilor şi primii creştini se închinau la statui?

 

IV. Despre sacramente

 1. Isus Cristos nu este prezent în ostia consacrată.
 2. Cum pot catolicii să se spovedească unui păcătos?
 3. Ritualul corect pentru Botez este acela de a introduce persoana, în întregime, într-un bazin cu apă.
 4. De ce preoţii catolici primesc bani de la credincioşi pentru a celebra sfânta Liturghie?
 5. Patru dubii referitoare la sacramentul Spovezii.
 6. Isus Cristos, la ultima cină, nu a spus: „Acesta este trupul meu”, ci „Acesta semnifică trupul meu” (Lc 22,19).
 7. Apostolii au înţeles cuvintele lui Isus Cristos de la ultima cină în sensul lor propriu sau figurat?
 8. Primii creştini credeau că Isus Cristos este prezent în sfânta Euharistie sau acest lucru a fost inventat de episcopi în anul 1215, la Conciliul al IV-lea din Lateran?
 9. Copiii nu trebuie să fie botezaţi.
 10. De ce copiii sunt botezaţi fără să li se ceară permisiunea?
 11. Dacă unui om botezat de mic, ajungând matur, nu-i va plăcea să fie creştin? Ce va face în acest caz?

 

V. Despre Isus Cristos

 1. Isus Cristos nu este Dumnezeu.

 

VI. Despre credinţă

 1. Omul se mântuieşte numai prin credinţă.
 2. Pentru a ne mântui ajunge credinţa; nu avem nevoie de fapte bune.

 

VII. Despre autoritatea bisericească şi comunitate

 1. Nu recunoaştem nicio autoritate în religie: nici pe pontiful roman, nici pe episcopi, nici pe preoţi. Ascultăm doar de Isus Cristos.
 2. Care sunt motivele pentru a-l respecta şi asculta pe papa?
 3. Preoţii catolici sunt bogaţi şi exploatatori.
 4. Abia din secolul al V-lea papa a devenit capul Bisericii; până atunci papa nu se bucura de o astfel de putere.
 5. Printre preoţii catolici există unii care nu sunt demni de vocaţia lor.
 6. Autoritatea papei şi a episcopilor este nulă, deoarece contează doar autoritatea Bibliei.
 7. Catolicii dispreţuiesc Biblia. Preoţii nu le dau voie laicilor să o citească.
 8. De ce catolicii îl numesc părinte pe preot, dacă Isus Cristos a spus că nu trebuie să numim pe nimeni pe pământ în acest fel?
 9. Preoţii catolici sunt dedaţi secularismului.
 10. Adevărata Biserică a încetat să mai existe, pentru că Biserica Catolică a devenit rea.
 11. Religia catolică este împotriva ştiinţei şi a progresului.
 12. Religia este pentru femei şi copii.
 13. Protestanţii au o viaţă morală exemplară.
 14. Un catolic după ce trece la altă confesiune religioasă este mai bun.
 15. Ţările în care protestanţii sunt majoritari sunt mai dezvoltate din punct de vedere economic.
 16. Sfârşitul lumii va veni în curând.
 17. Purgatoriul este o invenţie a catolicilor.

 

Glosar de termeni catolici


© Editura Sapientia
Institutul Teologic Romano-Catolic
Str. Th. Văscăuţeanu 6
RO-700462-Iaşi
Tel. 0232/225228
Fax 0232/211476
E-mail: slupu@itrc.ro
www.editurasapientia.ro

Anul apariţiei: 2011
Număr de pagini: 104
Format: 10cmx15cm
ISBN: 978-606-578-010-1

Comandaţi online cartea!

Imprimatur
† Petru GHERGHEL
Episcop de Iaşi
09.03.2011

Redactor: pr. dr. Ştefan Lupu
Tehnoredactare: Petru Ciobanu
Coperta: Damian Budău

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

DOBOŞ, FABIAN
Scurtă prezentare a credinţei catolice: 50 de explicaţii date fraţilor de altă convingere religioasă Fabian Doboş. – Iaşi: Sapientia, 2011
ISBN 978-606-578-010-1
282Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *